Detta parti var från början ett rent konservativt parti. I dag blandar man konservativa  och liberal idéer. Det handlar om förändra Sverige som har formats av socialdemokraterna. De konservativa krafterna var en motpol till den radikala vänsterns framryckning som betraktades som en "upplösningspolitik". Detta var året 1904. Högerns män tillät år 1913 att kvinnor fick bli medlemmar. Partiet hade ingen central ledning förrän på 1920-talet. Övriga partier var mycket starkare i organisationen. Partiet agerade som en försvar-organisation mot de nya vindar som svepte över landet., man var i princip emot det mesta.

   

                           

                                                  Arvid Lindman

    Men genom Arvid Lindmans ledning förde man i alla fall en flexibel politik med mycket försiktiga reformer på programmet. Man fick rösträttsreformen 1909. Men denna reform var halvhjärtad, kvinnorna lämnades utanför och de förmögna hade flera röster till första kammaren. Demokratins fulla genombrott åren 1918-21 var en tydlig reträtt från högerns sida. Det var den social oron i Europa efter första världskriget som satte sin press på utvecklingen.Någon större omvälvning blev det emellertid inte i Sverige. Man sköt socialiseringarna på framtiden, men högern anpassade sig till demokratins spelregler. 

Socialdemokratins planhushållning väckte ett starkt borgerligt missnöje. Det var nu Folkpartiet gick till offensiven. Socialdemokratins flört med de Moskva-trogna kommunisterna skrämde upp väljarna. Den gamla rysskräcken satt fortfarande kvar.
            

                                                Gösta Bohman.

    "Bohmandoktrinen" innebar att Moderaterna alltid skulle vara Socialdemokraternas huvudmotståndare. Om S tog ett steg åt höger skulle M ta motsvarande steg åt höger för att upprätthålla avståndet.

    Namnbytet till Moderata Samlingspartiet år 1969 var tvunget att genomföra. Begreppet "höger" var passé. Det förknippades med diktaturer och extremism. Gösta Bohman träder nu in på scenen som den starke ledaren och lyfte upp partiet till det största borgerliga partiet. Skatterna skulle sänkas, statliga företag säljas, fackföreningarna makt skulle minskas och privata initiativ skulle ersätta offentliga monopol.

    En moderat är oftare man än kvinna, oftare stadsbo än landsortsbo. I början var det precis tvärtom. Motståndarna förknippar partiet med överklassen. Därför vill moderaterna profilera sig som "det nya arbetarpartiet" Breda grupper inom medelklassen röstar på M, liksom storföretagare och högre tjänstemän, men också 12 - 15 procent av arbetarna. 

    I dag är Sverigedemokraterna det näst största partiet och därmed huvudfiende till S. Har inte M läst på sin historia? Gösta Bohman hade behövts i dag


    Klockan är 0500 och det är -2,5gr.

    God morgon

    Pelle