Detta är inget annat än några tankar inför framtiden då miljön på diktatorisk väg tagit makten över våra liv. Att rädda planeten har i dag tagit sådana former att den enskilde individens tankar och leverne måste underordnas en högre instans.  Det finns liknelser med den Katolska Kyrkans agerande tidigare i vår historia där man sökte efter kättare som avvikit från den sanna tron. I dag gäller det klimatförnekarna som skall skambeläggas. Naturligtvis dyker Orwells -84 upp i tankarna.                     


   Det begås mer och mer allvarliga brott mot vår miljö som måste beivras, Den information som samlats in och underställts inkvisitionsdomstolens högste åklagare har bedöms så allvarliga att åtgärder måste vidtagas. En förändring av lagstiftningen har snabbehandlats i syfte att kunna brotts -belägga alla teologer som har en avvikande åsikt om koldioxiden och klimatet. En censur kommer också att genomföras beträffande press och media, där artiklar kommer att refuseras som avviker från miljöininkvisitionens föreskrifter. Den lokala inkvisitionen ansvarar inför Klimatpanelen, denna klimatets högsta instans med rätt att styra världen. Den har  deklarerat att den lokala inkvisitionens åklagare nu har fria händer att komma till rätta med brottsligheten som står utanför alla politiska nämnder, för nu gäller det  mänsklighetens överlevnad.

   

                             

    På demokratisk väg har miljömålet på 2 grader slagits fast. Miljöinkvisitionen ser enhälligt med avsky på dem som genom olika smutsiga knep och handlingar undandrar sig ansvaret för planetens fortbestånd. Ett framfört anatema innebär att avvikare kan räkna med en uteslutning ur vår gemensamma tillvaro. Namn och fotografi kommer att lyftas fram i press och media för att skambeläggas. Paragraferna kommer nu att kungöras i TV på bästa sändningstid och upprepas varje dag under en veckas tid. Medborgarna har därefter en vecka på sig att bekänna de avsteg som gjorts. Gör man detta så noteras att man solidariskt har anslutit sig till Klimatpanelens direktiv. Olovlig bilkörning, grillning av kött mm. tycks vara de mest förekommande försyndelserna. De som har brutit plomberingen av öppna spisar kan däremot räkna med dryga böter - och vid upprepade försyndelser kan det bli aktuellt med konfiskering av egendomen.

    Skattehöjningar är nu ofrånkomliga för att finansiera dessa institutioner. Att rädda planeten från undergång kostar pengar. Dessa inspektörer som krävs för att kontrollera medborgarna är dyra, för de har ett uppdrag som måste betraktas som mycket ansvarsfullt och känsligt. Att ställa om till fossilfria bränslen utgör den största delen av den aviserade skattehöjningen. Men det hela måste bli roligt, så artisten Malena Erman tillsammans med sin dotter Greta kommer att svara för underhållningen. Dottern har förresten gjort en strålande succé i Europa, naturligtvis uppbackad av de bästa proffs som klimat-marknaden kunde erbjuda.

   Vår statsminister har framhållits som ett föredöme för EU:s övriga medlemsstater. Sverige har nu intagit den ledande positionen som en humanitär och miljömedveten stormakt, klimatpanelen är mycket nöjd.


    Klockan är 1400 och det är +8,4gr.

   God middag

   Pelle