Vi tittar på en digital skärm många timmar varje dygn. Medierna präglar vår vardag och ger oss en värld av ord, ljud och bild. Detta är en alternativ verklighet som är konstgjord. Varje dag bestämmer människor inom medierna vilka fakta och synpunkter som skall nå allmänheten och vilka fakta som inte skall tas med. Det är redaktörerna, cheferna och ägarna som avgör, de har makten att forma vår värld. Både det utvalda och det utelämnade speglar värderingarna. Dessa prioriteringar görs av de som har den högsta makten. Det är intressant att ta del av Kinas nyheter på engelska, man får en bra bild av vad som inte visas. Opartiskhet är över hela världen ett ouppnåeligt mål. Bloggande journalisters antal i Kina har ökat betydligt.

   

         


    Väljarnas makt är beroende av vad de vet, så information är demokratins livsluft. Väljarna kan bli manipulerade på ett systematiskt sätt. I en diktatur är medierna därför regimens förlängda arm. Det är en mycket seglivad myt att medierna är fria på marknaden.

    Det kostar mycket pengar att starta en tidning och att kostnaden för att driva den har ökat som påverkar varans kvalité. Det vore naivt att tro att inte de rikas prioriteringar inte skulle forma medieutbudet. Begreppet "Public service" får vi ta med en nypa salt. En ägare till en tidning är naturligtvis i sin fulla rätt att ha en åsikt eftersom han äger tidningen. Eller som någon sa: "Vad är det för mening med att äga en tidning om man inte får intressera sig för vad tidningen håller på med"?

   

                            

    Ett medieföretag har en enorm politisk makt. De ståndpunkter man gillar kan lyftas fram, och det motsatta synsättet kan förlöjligas. Västlänkens motståndare kan kallas för otacksamma kverulanter, även om de skulle utgöra 70 procent av invånarna. Detta är märkligt, men det finns en ekonomisk förklaring och det är att en vanlig prenumerant betyder ingenting jämfört med annonsintäkterna från de stora företagen. Det är inte nödvändigt att spegla den allmänna opinionen. Medierna är inget neutralt verktyg som avslöjar sanningen, utan ett vapen för samhällsstyrning, invånarna skall lugnas.               


  

    GP intresserade sig inte ett dyft för Västlänkens tillkomst. Man tog ställning för ett förslag som tillkommit genom en lögn. Trots gigantiska manifestationer, utställningar var intresset påfallande svalt för sanningen. Man tog ställning för makten och förlöjligade protestanterna. Att några sade upp sina prenumerationer var marginellt

    

                   

    Tidningsmarknaden formas inte av konsumenternas val utan av annonsörernas. En dagstidning från GP är full av helsidesannonser för tex möbler och de senaste vinerna, en helsida kostar en kvarts miljon så det är marginellt om jag säger upp min prenumeration på några tusenlappar. Annonsörerna kan påverka vilket textmaterial som skall placeras intill deras annons. Lättsamt material ökar läsarens sug efter produkten. En artikel om barnarbete i en textilfabrik om samma produkt går naturligtvis inte för sig. "Den fria marknaden" påverkas av annonsörerna. Hotet om att förlora annonsintäkter är ständigt närvarande. BBC medgav, "det är inte lätt att få det att gå ihop om man sparkar på den som skriver ut checken" Marknaden tvingar företagen att sälja sina produkter till ett konkurrenskraftigt pris för att överleva. Mediebolagen har pressen på sig att hålla nere produktionskostnaderna. Hur påverkar då detta journalisternas arbete, för det är dyrt med en research.

    Nästa blogg: "Journalistens roll på den "fria marknaden"


    Klockan är 0850 och temperaturen stiger

    God morgon

    Pelle