Varför ger oss media en annorlunda bild av den kommande invandringen? Sprickan mellan regering och medborgare kommer på detta sätt att öka. Vi får ingen öppen diskussion om kostnader och demografiska förändringar. Så här får det inte gå till! Sveriges regering följer minsta motståndets lag och ger efter för det är enklast så. De har aldrig behövt att kämpa mot en yttre kraft, så de lägger sig platt på marken.

              

     Politiker, ledarskribenter m.fl. grundar nu sin bild på att Sverige tillämpar en strikt migrationspolitik som  enligt uppgift skall följa "EU:s mininivå", vilket vår statsminister påpekat ett flertal gånger. Vi har fått en minskning om man enbart ser till dem som söker asyl jämfört med 2015, men är detta hela sanningen?

    Första halvåret i år har beviljats 11000 asylärenden, vilket är fyra gånger så många som övriga Norden tillsammans. Danmark, Norge och Finland ligger på i snitt på mindre än 1000 tillstånd per land fram till månadsskiftet maj/juni. Ser vi till Migrationsverkets senaste prognos som gäller för åren 2018-2021 blir det annorlunda siffror.

 

                       

    Ca 126000 asylsökande kommer få rätt att stanna. Till detta kommer under denna period ca en halv miljon anhöriga samt arbetssökande. Det är alltså en lögn att inflödet från Mellanöstern sjunker jämfört med tidigare år. Färska uppgifter från Migrationsverket visar att två tredjedelar av de 40 000 ansökningarna har beviljats. Det finns inte någon hållfast plan för vad som skall göras med alla de som får avslag. Verket beskriver detta som "en utmaning för verket och polisen"

    Vi kan alltså förvänta oss ett stort inflöde av icke västliga migranter de närmaste åren med betydande demografiska förändringar som följd. Sveriges regering ger oss ingen klar helhetsbild av vad vi har att förvänta oss, de darrar inför trycket.

  

                                    

   Dessa siffror måste vi ha framför oss inför ett extraval som sannolikt kommer att bli av. Andra länder reagerar, men icke Sveriges som enbart låter sig svepas med av strömmen. Det måste bli ett slut på medias myter om invandringen.


    Källa: Siffror mm, Gunnar Sandelin, socionom och journalist.


    Klockan är 1155 och det är +2,9gr

    God middag

    Pelle