Så har då Göteborg fått ett nytt politiskt parti. Martin Wannholt var den politiker som vågade gå emot strömmen och blev därmed stigmatiserad av sitt parti moderaterna Han stod för sina åsikter och accepterade konsekvenserna. Så agerar en stark ledare. Den 18 maj 2017 håller det politiska partiet årsmöte och den dagen kan betraktas som en vändpunkt för Göteborg,  kanske också som den dag då demokratin fick nytt liv.

   

                             

   Invånarna har nu fått den kraft som förvägrades dem genom bildandet av Västlänkskartellen. Det politiska partiet kommer att dränera kartellbildningen på alla för staden positiva krafter. Kvar blir enbart svikarna, förrädarna, de som utan att tveka var beredda att sälja ut stadens själ för ett uselt trafikprojekt, nog om detta.

   Politik är så mycket mer än frågeställningen, "hur många kommer att kliva av på Hagastationen". Det handlar om våra resurser, våra gemensamma tillgångar. Det handlar om sunt förnuft och respekt för medborgarnas synpunkter. Här har Martin Wannholt visat omdöme, för han kände den politiska vinden och tog hänsyn till detta. Vi har här en politiker som besitter kunskaperna och kraften att göra staden ännu mer attraktiv. Detta kommer även Västsvenska handelskammaren att inse som helt förlitade sig på ett vansinnigt politiskt projekt. 

   Planerare, arkitekter och ekonomer är nu förberedda att bidra med sina kunskaper. Martin Wannholt kommer således att få tillgång till en ocean av idéer och expertis som tidigare fösts åt sidan av maktfullkomliga politiker. Pendeln har svängt, och ingen har nu förmåga att kvarhålla den i ett odemokratiskt läge. Västlänkskartellen har fått en motkraft som den svårligen kan bemöta. Kommer MMD att säga nej till Västlänken så är den politiska katastrofen ett faktum för Västlänkskartellen, vilket måste leda till att en sanningskommission får till uppgift att klarlägga hur det kunde gå så galet. Allting började med en lögn, det vet vi. Kommer MMD att säga ja till tunneln så står vi utomordentligt bra rustade inför valet.

   

                       

    Invånarna har nu fått en politisk kraft som arbetar för ett bättre Göteborg.

   Västlänkskartellen, detta begrepp, tillskapades för att medvetet minimera det demokratiska inflytandet, detta får inte glömmas bort. Kartellen blev därmed en sekt som inte fick ifrågasättas. Sekten blev under hand överbevisad om projektets ohållbarhet, det var bara ett luftslott för miljarder kronor. Det gäller inte bara att få bort ett S-styre som regerat staden under 24 år, det gäller också att skilja agnarna från vetet, att rensa bort medlöparna. Det måste städas över hela linjen.

   Den digitala revolutionen innebär ett stöd som på ett utomordentligt sätt kan bidraga till förnuftiga, förankrade förslag. Hur detta effektivt skall lösas blir naturligtvis en uppgift för "demokraterna". Stadsdelsnämnderna har sannolikt gjort sitt, detta politiska mellanled, detta filter, enbart till för att behålla makten.

   Dagens ledare i GP var avvaktande, på gränsen till "gnällig". Det är naturligtvis svårt att skåda konsekvenserna av ett nytt parti. Det får man ha förståelse för.


  Klockan är 1700 och det är +9,1gr. och solen lyser

  God middag och ha en härlig kväll

  Pelle


   Den 9 september har en perfekt manifestation ägt rum som belyste vansinnet med  Västlänken. Det nya partiet heter "Demokraterna i Göteborg" och kommer inte att   företa någon "vendetta" mot det parti som stigmatiserade honom för fel tankar.  Detta visar en ödmjukhet som är få förunnat. Texten ovan ha skrivits med största respekt för det politiska partiet Vägvalet som för en politik med fast förankring i verkligheten.