Dessa sextio politiker som tryckte på grön knapp för Station Haga skall inte få påverka framtiden för Göteborg. Med sina förvirrade hjärnor tror de att de står för en god sak, men de har fullständigt fel. De har inte förmågan att inse detta, men de tror sig veta mer än övervägande delen av Göteborgarna. Denna tunnel, detta sår på stadens kropp är för evigt. Det går inte att ändra sig och säga, tyvärr vi hade fel. Staden får för evigt leva med dessa politikers misstag. De som vägrade att lyssna på en överväldigad expertis. Göteborgarna måste se till att dessa sinnesförvirrade marodörer avlägsnas från scenen, de måste bli maktlösa. De har valt sida i denna kamp om Göteborgs framtid, även om samtliga göteborgare iklädde sig orange västar skulle de ändå inte förstå, för de är hjärntvättade sedan många år tillbaka av falska profeter att Västlänken är framtiden.

   

                       

    Orwells framtidsroman 1984 har blivit annorlunda. Vi har fått ett samhälle med demokratur. Man talar sig varm för demokrati, men man sluter sig samman i en kartell i de avgörande frågorna. Dessa frågor som de bedömer inte skall avgöras med demokrati. Man betraktar folket som inkompetent att avgöra Västlänkens betydelse. Västlänken har därför blivit symbolen för demokratur. Politiska karteller borde förbjudas för de sätter demokratin åt sidan. Västlänkskartellen är ett slugt påhitt, en väl genomtänkt plan av politiker som hellre skulle förorda en diktatur. Men på detta sätt vinner man allt.

    Sanningen om de verkliga kostnaderna om Västlänken kommer vi aldrig att få reda på. Oberoende ekonomer kommer att räkna på sitt sätt och maktens hantlangare på ett annat sätt. Det som är viktigt för Västlänkens förespråkare är att förändra människors negativa attityd i sakfrågan, så man anlitar konsulter som behärskar detta med propaganda. Om siffrorna är sanna eller falska är egalt. "Propaganda" för en demokrati är vad våld är för en diktatur. Det centrala är att den får effekt. Propagandan i Göteborg får nog hittills betraktas som en krusning på propagandans ocean, men den kommer att öka när arbetet sätter igång.Politikerna , dessa människor som lever i tron att skattepengarna är deras. Därmed är det fullt berättigat att lägga dessa i ett hål i marken, så de sover väldigt gott på natten.

   

                       


    Det finns många sorters förrädare, stora och små. Några sviker sitt land, några sviker sin stad. Marodörerna får nog betraktas som Göteborgs quislingar.

    Dessa sextio marodörer har emellertid missbedömt kraften, kunskaperna och viljan att motarbeta denna arrogans. Vi skulle helst vilja släpa ut dem och rulla dem i tjära och fjäder. Men vi är kultiverade människor och lever i ett civiliserat samhälle så marodörerna kommer  att få en annan behandling. De skall frysas ut de skall tigas ihjäl. De skall mötas av samma tystnad som de har visat invånarna. Deras namn skall raderas från vallistorna. Inte en röst skall de få i valet. De har fullständigt medvetet valt sin väg. Om detta beror på dumhet eller ondska är fullständigt egalt.


                                           Vi har rätten på vår sida.


    Klockan är 0345 och det är +2,1gr.

    God natt eller god morgon

    Pelle