Lördagen den 22 november kl.1300 samlas alla ansvarskännande göteborgare på Götaplatsen för att marschera ner till Gustav Adolfs torg. Det kommer att bli en värdig demokratisk demonstration som vänder sig  mot våra makthavares  arrogans- för demokratin är död. Planeringen sker utan hänsyn till medborgarnas synpunkter, deras oförmåga att lyssna är unik. Att all planering skall ske i samråd med brukarna är för våra förtroendevalda fullständigt främmande. Det hela måste rubriceras som den totala demokratiska katastrofen.

 
                              

   För att försöka undvika en för staden större katastrof måste Västlänken stoppas och omförhandlas. Motståndet mot denna tunnel är kompakt från en enig expertis, bestående av arkitekter, geologer, ekonomer, stadsplanerare, trafiktekniker, miljövänner m.fl. således fackmän som hela sitt liv har arbetat med liknande frågor. Invånarna accepterar trafikpaketet, men Västlänken måste helt enkelt ersättas med ett för staden skonsammare och billigare alternativ. Göteborgarnas inställning avslöjades i en enkät i pressen där 85 procent av invånarna var emot Västlänken. Detta kan inte ha gått våra makthavare  förbi, men med dårars envishet hävdar man att paketet i sin helhet skall fullföljas.

   Denna demonstration är invånarnas sista demokratiska möjlighet att visa att vi bryr oss om vår stad. Nästa steg blir inget annat än social olydnad, som kan betecknas som ett krigstillstånd med myndigheten. Man får faktiskt söka sig utanför landets gränser, till Thailand eller Hongkong, för att hitta något liknande. Vi har för all del haft Almstriden i Stockholm, Kungstorgsockupationen i Göteborg, och går vi tillbaka i tiden så hittar vi Ådalstragedin. Hur kan politikerna försätta sig i denna mardrömsliknande situation? Har de tänkt att använda kravallpolis mot sina egna invånare om det till slut skulle leda till civil olydnad? Invånarna kan omöjligen ge upp i detta fall, för vi har sunt förnuft och självbevarelsedrift, för det är vi som får stå för notan.

   Domen kommer att bli mycket hård över dessa totalt aningslösa politiker som medvetet har dödförklarat demokratin. Deras okunnighet, dåraktighet och rabiata envishet saknar helt enkelt motstycke. Det har funnits många möjligheter att rädda situationen till allas bästa, men man har inte vikit en tum. Detta är synnerligen märkligt, det är helt enkelt oförklarligt. Hur skall man kunna försvara att man målmedvetet väljer att köra över sina invånare, förstöra en kulturhistorisk miljö, nedsågning av hundratals vackra träd, sänkning av stadens grundvatten med dyra konsekvenser för bebyggelsen. Dessutom har man sparat pengar på trafiktunnelns säkerhet. Tunneln kan bli en dödsfälla vid en brand då det tar för lång tid att rädda instängda människor. Tunnelns stationer är så lågt belägna att vid en storm och förhöjd havsvattennivå kan tunneln vattenfyllas. Allt detta har lyfts fram men ingen reaktion från de ansvarigas sida. Det svar som levererats har varit, " lugn, vi behärskar tekniken och tunneln är absolut nödvändig för Göteborgs framtid". Alla inser att det hela till slut är en fråga om sunt förnuft, vi tror helt enkelt inte på makthavarnas förklaring. Västlänken är ett omodernt projekt och kan bli en ekologisk katastrof för Göteborg.

   Västlänken är i princip ett mer komplicerat projekt än tunneln genom Hallandsåsen som ännu inte är klar. Kostnaden för den blir ca tio miljarder. Man hade lovat en miljard. Kostnaden för Västlänken skall tydligen vara 20 miljarder, men enligt riksrevisionen ligger prislappen snarar på 55 miljarder kronor. Alla inser att kostnaden kan bli vad som helst.

   
                     

   Felet med detta Västlänksprojekt är att de ansvariga har haft för stort avstånd till det konkreta. De ansvariga i staberna har levererat de uppgifter som för makthavarna varit önskvärda. Endast en ansvarig politiker har tagit steget fullt ut och sagt: Västlänken, nej tack!

  
             

        Martin Wannholt, förnuftets man som står på invånarnas sida.


    Det är viktigt att det blir en stor uppslutning på lördagen den 22 november. Det är nu inte längre sakfrågorna som är i fokus. Det gäller att kunna visa upp en stark gemensam front. Därför är det av stor vikt att använda tiden fram till denna dag att övertyga människor om betydelsen av denna manifestation då vi göteborgare inte är vana vid ett sådant här agerande, nämligen att gå man ur huse för att demonstrera mot sina förtroendevalda.

   Våra makthavare har vunnit ett slag men de kommer att förlora kriget. Så makthavare, tänk om och tänk rätt, innan falluckan öppnar sig.


   Klockan är 0330 och det är mörkt

   God natt eller god morgon

   Pelle