Det finns många synonymer till jasägare, tex, bejakare, medhållare, nickedocka marionett, opportunist, anpassling, svansviftare och smilfink. Motsatsordet är helt klart nejsägare. Att tillhöra gruppen nejsägare är riskfyllt, för man kan bli kritiserad,  man är slarvig, okunnig och leder människorna in på fel vägar. Det har alltid varit på detta vis, tankarna går till det klassiska exemplet med Henrik VIII: s rådgivare Thomas Cromwell som till slut avrättades för högförräderi. Så kan det gå när maktens rådgivare faller i onåd.

    

                           

   Det uppstår en misstänksamhet hos makthavaren som sakta övergår i ett hat mot rådgivare som inte säger de rätta sakerna. Osäkerheten tar över och man vänder sig till medhållarna. Detta är ett mycket välkänt problem inom stadsplaneringens område, det finns många exempel på detta. Som planhandläggare måste man kunna säga nej, även om samtliga avdelningschefer har en annan uppfattning.

   Varje kommunalråd och statsråd är hela tiden omgivna av rådgivare. Några av dessa befinner sig på "insidan". Den eviga mänskliga förmågan att förtränga obehagligheter måste ovillkorligen uppmärksammas. Här har de som befinner sig på "utsidan" det lättare. Slutmålet får på intet sätt marginaliseras och försvinna i byråkratins irrgångar. Det gäller att vara ärlig och inta en rak attityd. Rådgivarens roll blir att efter bästa förmåga hantera projektets komplexitet. Skulle detta inte falla ledarens i smaken, så får man vara beredd på att bli kallad "ouppfostrad", därmed har ledaren också iklätt sig rollen som det goda uppförandets banérförare.

  Demokraterna i Göteborg har nu haft sin smekmånad med invånarna. Det är dags att leverera konstruktiva förslag till ett bättre Göteborg. Det krävs en samordning av samtliga partier som är emot Västlänken, en förnuftets kartell som motvikt till Västlänkskartellen. Vi måste förbereda oss på att det är i valet 2018 som avgörandet kommer att ske. Skulle MMD säga nej till detsamma, får man betrakta detta som en gåva av högre makter. En fristående ekonomisk grupp måste få i uppgift att bilda sig en uppfattning om Västlänkens kostnad och dess ekonomiska konsekvenser för framtiden. Att låta ekonomer inom förvaltningen göra denna beräkning är dömt att misslyckas. De sätter upp fingret i luften för att känna vindriktningen och levererar svaret därefter.

   

                            

   Med dessa ord vänder jag mig till Martin Wannholt, ledare för Demokraterna i Göteborg med risken att bli kallad "ouppfostrad". Semestern är nu slut.


   Klockan är 0815 och det är +17gr.

   God morgon

   Pelle