Politiska tänkare har varit kritiska till demokratin. De menar att folk saknar förmåga att styra sig själva och förstå komplicerade sammanhang. Allmänheten har avfärdats som lat och enfaldig för att förstå vad som är bäst för dem själva. Beslutsfattare gör ständiga bedömningar vems intressen som skall främjas, så invånarna i Göteborg skall vara tacksamma för denna tågtunnel som erbjuds. Här kommer värderingar ofrånkomligt att krocka med varandra. När detta händer kommer vissa att gynnas framför andra, det är inte invånarna i Göteborg, där 70 procent betackar sig för denna gåva.             


    Teknokraterna har alltid fogat sig i den förhärskande maktstrukturen hur destruktiv den än har varit. Så de lyder makthavarna, inte de dugligaste eller klokaste. Eliten har oftast en pessimistisk syn på vanliga människors intellektuella resurser.

    Demokratin bygger inte på ett antagande om likvärdig kompetens, man är medveten om människans begränsningar. Tendens är att makt korrumperar och absolut makt korrumperar fullständigt. Ett långvarigt maktinnehav i Göteborg ligger väldigt nära diktaturens status.

     Att få medverka i skapandet av vår framtid är en upplevelse som stärker invånarnas självkänsla. Att misslyckas är en del av processen där vi lär oss att nå vårt mål. Men att deltaga i skapandet av Göteborgs framtid har förvägrats oss. Demokratin har således blivit ett slags självförsvar och ett uttryck för personlig utveckling. Demokratins kritiker har rätt när de varnar för de okvalificerades styre som i Göteborg utgörs av den politiska kartellen. Stadens bästa expertis återfinner vi på den motsatta sidan.

  
     

    Våra tankar och idéer utvecklas när vi interagerar med människor  som har erfarenheter och expertkunskaper. Ett ställningstagande för förnuftet blir ett försök att förstå. En ständig offentlig diskussion ger alla inblandade nya perspektiv och ger möjligheter som tål en granskning. Detta har kartellen vid upprepade tillfällen sagt nej till. Det är ett fullständigt mysterium att inte de som har makten inser detta faktum då alla kan vinna på att samarbeta. Att utveckla  förmågan att ifrågasätta och resonera är motsatsen till kontroll. En politisk kunnig befolkning är motgiftet mot Västlänkskartellens oförnuftiga maktutövning och kontroll.


    Klockan är 0550 och det är +4,6gr

    God morgon

    Pelle