Ovanstående rubrik är välkänd. Den syftat på att man kan vrida och vända på uppgifter så att man får fram den sanning som är önskvärd. IPCC är här experter på detta område med sina kurvor och tabeller beträffande klimatutvecklingen. Man blåser upp klimat- hotet och tonar ner det som inte är i linje med målet.

                                


    Vi vet att under jordens långa historia har det sannolikt funnits perioder som varit lika varma eller varmare än under senare delen av 1900-talet. Men uppvärmningen under den senaste perioden har gått mycket fort. Man kan notera en moderat temperaturökning samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären har ökat. Enligt hypotesen från IPCC måste detta bero på människans förbränning av fossibla bränslen. Man utesluter solinstrålning, vulkanutbrott, aerosoler och en förändring av jordens bana runt solen. Människans leverne är den enda parameter man känner till som kan ändra balansen. För IPCC är bilden glasklar och kan inte ifrågasättas. De som gör invändningar mot detta stämplas som klimatförnekare.

     

           

    Den politiska konsekvensen av detta leder till att resurser tas bort från de verkliga miljöproblemen som gifttunnor i havet, borrandet av brunnar i Afrika mm. Det är perioden 1910-1940 som har den snabbaste uppvärmningen, dvs innan utsläpp av koldioxid tagit fart. Kan en extra CO2 molekyl per 10 000 molekyler orsaka uppvärmning från 1970 till 2005?  De flesta politiker, journalister och gröna organisationer måste betraktas som fakta-resistenta när man ifrågasätter den "sanna" verkligheten.

    Några ledande forskare sammanställer data på ett sätt som framhåller att deras tes måste vara den enda godtagbara som måste få ekonomiskt stöd. Det är dessa organisationer som erhåller anslag för att sprida klimathotet som skapar problemen. De överdriver och levererar halvsanningar. När dessa komiker, sångare och andra celebriteter uttrycker sig om klimathotet är det åsikter och inte vetenskap. De som inte ställer upp på detta tillhör gruppen fakta-resistenta.

  

              

                                         "Du är väl klimatsmart"  

    Havsnivån har stigit med ca 2mm/år sedan mitten på 1800-talet utan någon tendens till att öka. Antalet orkaner har inte ökat sedan början på 1900-talet. År 2018 var det 0,98 grader varmare än medelvärdet för 1850-1900.

                

      Denna kurva är orsak till ångest. Man tror att den skall fortsätta i all oändlighet, men den har redan visat en tendens till att vända neråt, som den alltid har gjort under miljoner år. Det är solen som bestämmer.

        

                                         Klockan är 10,00 och det är +14,6gr.

     God morgon

     Pelle