Liber betyder fri på latin, så liberalismen handlar om frihet, där den enskilda människans frihet och integritet är okränkbar. Där den centrala frågeställningen alltid handlar om att den enskilda människan alltid skall tillåtas tänka fritt- och kanske i ett samspel med andra utforma sin åsikt,- tex i en ledare för en liberal tidning. Här kan man alltid ställa sig frågan var går gränsen för en anställd att få uttrycka sig fritt?                    

                                     En liberal kraft med stor frihet.


    All kulturell, social och ekonomisk utveckling bygger på enskilda människors skaparkraft och initiativförmåga. Råkar människor ut för krafter som inte kan påverkas förtvinar kraften för den enskilde och för samhället. Partipiskan har här en mycket marginell uppgift. Det krävs aktiva människor som kan och vill ta ansvar för sitt ställningstagande, och som vågar gå emot en vedertagen partilinje. Den liberala politiken går ut på att ge de enskilda individerna de verktyg som krävs för att kunna  ta makten över sina egna liv. Detta är socialismens motpol där sanningen slagits fast av partiledningen och där partipiskan viner ständigt över partimedlemmarna.

    Liberaler har aldrig tänk färdigt, ett slutligt idealtillstånd existerar icke, så ett liberalt samhälle erbjuder ständiga överraskningar. Det man kan kräva är emellertid ett logiskt resonemang som utmynnar i ett ställningstagande i sak. Man måste acceptera att en slutlig harmoni mellan allas önskemål och intressen därmed aldrig kan uppnås. Detta är det tillstånd som en stadsplanerare är väl förtrogen med. Liberalismen är inget slutet system som entydigt anvisar den rätta åsikten i varje fråga. Liberaler har således alltid arbetat för välfärdsreformer för att öka människans chanser här i livet. Med den digitala tekniken har det nu tagits ett stort steg framåt för liberalismen och demokratins möjligheter.

    Man kan fråga sig hur många liberala partier behövs det i Sverige? Centerpartiet har för första gången skrivit in liberalismen i sitt program. Fri invandring har blivit en vision. Centerns liberalism är social, decentralistisk, grön, jordnära och fri. Det ena honnörsordet efter det andra staplas på varandra. Risken är stor att man gör praktiska misstag i denna frihetssträvan som nu genomsyrar partiet.

  

                                     

                                               Bertil Ohlin.              

   Historiskt har emellertid folkpartiet varit det verkligt liberala partiet. Den verbala kampen mellan socialdemokraterna och folkpartiet på Ohlins tid var magnifik. Detta saknar vi i dag.

    Ser man strategiskt på dessa två partiers framtid så borde ett samgående diskuteras. Risken är uppenbar att båda faller för "spärren" och därmed står vi utan ett liberalt parti vilket skulle vara tragiskt.


    Klockan är 1500 och det är +3,2gr.

    God middag

    Pelle