Ett bra ledarskap är det viktigaste för att driva en verksamhet, i detta fall Sverige, i kampen mot en lömsk fiende som coronaviruset. Det gäller att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Det är en process där en person övertygar andra i en gemensam uppgift, nämligen att besegra covid-19. År 1940 på sommaren var Churchills stora historiska stund. Hans ord var: " Jag har inget annat att erbjuda än blod, möda, svett och tårar". Hans mål var. "Seger - seger till varje pris". 

     


     Denna blogg hade jag tänkt skulle handla om ledarskap i en för Sverige synnerligen svår tid. Människor dör i tusentals och man tvekar för att genomföra åtgärder som skulle kunna rädda liv.

     En skicklig ledare kan anpassa sitt ledarskap efter den rådande situationen-Ledarskapet skulle kunna beskrivas som konsten att leda människor i en pressad situation. Ledarskapet har för människor olika betydelse, från att utmålas som en särdeles exceptionell, sällsynt och värdefull förmåga, till att beskrivas som en yrkesroll som inte mer värdefull än någon annan. Tar man Churchill som ett exempel på ledare så var han inte någon perfekt ledare, men han lyckades sätta stopp för Hitlers framfart i Europa. Kanske han valde de rätta orden vid rätt tidpunkt. Han slog an den heroiska tonen. ""Jag har inget annat att erbjuda än blod, möda, svett och tårar." Hans mål var "Seger-seger till varje pris"

     Sverige har klarat kampen mot corona-viruset sämre än våra nordiska grannländer. Vi har inte haft kraft och mod att vidtaga de nödvändiga åtgärderna. Man rekommenderar att inte resa samtidigt, som landets ledare åker på semester till de länder med hög sjuktäthet. Detta skapar tvivel hos medborgarna om situationens allvar. Vi behöver en ledare som hjälper oss att vinna denna kamp mot covid-19. 


     Klockan är 1030 och det +1,3 gr.

     Håll avstånd

     Pelle