Läckö är ett slott som ligger på Kållandsö i Lidköping kommun. Slottet ligger på en udde i Ekens skärgård och är ett minne från Sveriges storhetstid. Läckö började byggas på 1200-talet intill den då existerande Kungsgården. Borgen ansågs vara  ett av landets förnämsta fästen, när den efter riksdagen i Västerås 1527 drogs in till Kronan och lämnades över till Gustav Vasa år 1528, som i sin tur lämnade över borgen som förläning åt riksrådet Ture Eriksson Bielke.                          


     Under nordiska sjuårskriget brändes delar av slottet av en truppstyrka ur den danska armén som låg i Lidköping. Hogenskild Bielke tilldelades Läckö Slott år 1571 som friherreskap. Slottet, tillsammans med ladugård, sädesmagasin och en ny badstuga restaurerades år 1573. En extra bestyckning tillkom  i form av sju kopparkanoner. Från Hogenskildes tid finns i slottet en del kalkmålningar bevarade.

     År 1713 blev Läckö ett kungligt slott. År 1752 förlänades slottet åt Carl Gustav Tessin. År 1810 blev slottet åter förläning som nationalbelöning åt Carl Johan Adlercreutz. Slottet har i senare tid byggts om och tillbyggts i olika etapper.

     Läckö Slott är en pärla vid Vänerns strand. Slottet är öppet dagligen 10-18 och besök gärna restaurangen Hvita Hjorten.


     Klockan är 1500 och det är 33gr.

     Stor kram

     Pappa