Korstågen var militära företag som de västeuropeiska länderna sände till Mellanösterns arabländer. Avsikten var att befria Jerusalem och de platser som omnämndes i Bibeln . Det var påven Urban II som på kyrkomötet i Clement lät organisera ett väpnat pilgrimståg mot den muslimska världen, avsikten var att försvara kristendomen mot den militanta islamismen. Man skulle döda i Guds namn. En tvåhundraårig era inleddes med massmord och hat.       Förhållandet mellan islam och kristendomen försämrades under 1940 -50 talen och under 70-talet ökade fientligheterna, många kyrkor sattes i brand och präster arresterades. Det råder fortfarande en konflikt mellan fundamentalistiska muslimer och kristna, vad händer i mötet  mellan islam oh kristendomen?     Det muslimska brödraskapet bygger sin ideologi på två grunder, islam och införandet av sharia-lagstiftningen. Kristna och muslimer har levt sida vid sida i ett och ett halvt årtusende. Den västerländska har varit överlägsen ekonomiskt, vetenskapligt och militärt., medan den islamisk-arabiska har stagnerat. Detta har inneburit en anpassning till den västerländska modellen. Det är här vi finner de spänningar som råder mellan korsfararländerna och arabvärlden.

    Korstågen medförde att fientligheten ökade mellan muslimer och kristna.. Påven talade om ett heligt krig, men de som gav sig iväg var intresserade av makt och rikedomar. Två alternativ fanns för att göra karriär, antingen inom kyrkan eller att bli krigare, korsriddare. Muslimer lever i uppfattningen att korstågen var att med våld omvända muslimer till den kristna tron. Al-Qaida som ansvarade för terrordådet den 11 september 2001 kallar oss i västvärlden för korsfarare.

     De nordiska länderna kan inte visa upp några korsfarare. Sverige kan med gott samvete "göra affärer" med mellanösterns arabstater. Vi har mycket att vinna på att inte ha deltagit i dessa korståg, så starta en handelspolitisk "drive". Vår handelsminister har säkerligen insett denna möjlighet för svenska företag.

      

                                            Det svenska stålet biter bäst.


     Klockan är 1130 och det är -6,2gr.

     Ha en bra dag!

     Pelle