Denna ideologi kommer från latinets "conservare" som betyder bevara. Den irländske filosofen Edmund Burke kritiserade den franska revolutionens konsekvenser. Konservativa tror i högsta grad på utveckling- men framåtskridandet måste bygga på erfarenheter på det som funnits tidigare. Att ändra enbart för ändrandets egen skull är en annan sak.

 

                                             Edmund Burke.


     Det var franska revolutionen och Napoleonkrigen som väckte motståndet och grundaren hette Edmund Burke. Han "uppfann" inte denna ideologi som grundades i antikens Grekland.. Ett konservativt tänkande har alltid funnits då det helt naturligt finns i de flesta människor

     Konservatismen är en motpol till liberalismen och socialismen. Man värnar den ordning som historisk erfarenhet visar om utvecklingen varit hållbar och  meningsfull under en längre tid. Politiska "modeller" avfärdas, liksom storskaliga samhällsprojekt. Konservatismen värnar om kulturen och den västerländska civilisationen som bygger på antikens filosofi, romersk stadsbyggnadskonst och den kristna värdegrunden.

     Människan föds med både en ond och en god sida. Det är genom kultur, tradition och sedvänjor som det bästa kan synliggöras.     Klockan är 13,20 och det är +1,5gr.

     God middag

     Pelle