Trots nedstängningen av samhället under covid-19 epidemin så stiger koldioxiden i atmosfären. Den 1 maj rapporterade Mauna-Lou observatoriet på Hawaii det högsta dygnsmedelvärdet någonsin i mänsklighetens historia: 418,03 ppm. Under de senaste 800 000 åren fram till industrialiseringen har halten legat på ca  280 ppm. Detta kräver en förklaring för att mänskligheten inte skall ge upp i klimatarbetet.

    

                      

    Den minskade användningen av fossila bränslen på grund av Corona-epidemin har inte gjort något utslag i mätningarna. Förklaringen är att koldioxiden hänger kvar i atmosfären i hundratals år efter den släppts ut- detta benämns uppehållstiden. Vi släpper fortfarande ut koldioxid från tex. cementproduktion, så därför ökar även koldioxidhalten under covid-19. Skillnaden i hur luften ser ut att vara är markant, men hänger inte ihop med koldioxidhalterna, koldioxiden är en genomskinlig gas. Det vi ser på bilderna från Kina och Indien är luftföroreningar bestående av partiklar. Sotpartiklar stannar kvar i luften i ca en vecka, sedan tvättar regnet bort partiklarna ur atmosfären. Luft som är oren har bevisligen en avkylande effekt på klimatet.                          


      Luftföroreningar tar ca sju miljoner liv varje år. Coronapandemin visar att det globala samfundet kan agera samstämmigt mot stora gemensamma hot.


     Klockan är 1205 och det är +18,0gr

     God middag

     Pelle