FN har gjort klimathotet till sin viktigaste fråga och Sveriges inställning är extrem och saknar motstycke i den övriga världen.Sverige vill tydligen även framstå som jordens räddare vid sidan av att vara humanismens stormakt.

     Klimatlarmen är överdrivna och ett omfattande forskningsfusk har konstaterats där fakta manipulerat. Att ifrågasätta klimathysterin innebär att man hamnar i facket för klimatförnekare, vilket är lika negativt som att vara rasist  Det är svårt att i dag få artiklar publicerade som riktar kritik som berör felaktiga fakta, då klimatalarmismens frontfigurer har hela det politiska etablissemanget bakom sig, "Jordens undergång är nära om vi inte ställer om" säger man, vilket metodiskt slås fast i debatten. Det helar handlar om makt, kontroll och pengar, så inget är nytt under solen, det handlar om globalisering och nationalstatens marginalisering och vissa kommer att bli ännu rikare. Naturligtvis finns det många som tror, särskilt bland den yngre generationen.

   

                                  

    De enskilda staternas suveränitet skall ersättas med överstatliga institutioner där EU är ett sådant exempel, liksom Förenta Nationerna. De klimatavtal som skrivs begränsar nationalstatens rörelseförmåga. För att överföra makten till globalistiska institutioner måste man skrämma folket med klimathotet. Vi har inte helvetet längre att hota med så de som har makt måste tillgripa andra metoder. "The first global revolution" är en tidskrift där man helt öppet erkänner att man valt ut miljöfrågan för att driva på globaliseringen av världen, allt finns att läsa på nätet.

    

                                
                                        

    Vetenskapen har missbrukats av de som ligger bakom klimatalarmismen. Ekonomiskt mycket starka grupper har bestämt forskningsanslagen och korrumperar därmed de forskare som måste ha bidrag för att kunna fortsätta sitt jobb. Klimatmodellerna är felaktiga och är till övervägande delen ett beställningsjobb i syfte att vara alarmerande. Globalisternas vision innebär att ett globalt klimatavtal skall kunna kontrollera energiförbrukningen i världen och därmed erhålles makt över alla länder. Alla gränser och tullar skall bort. Makten flyttas från demokratiskt valda nämnder till de största företagen och bankers styrelser. Vissa personer kommer att bli snuskigt rika på denna process - just follow the Money.

    Koldioxiden är livets gas så när den understiger 0,02 % så börjar livet på jorden att avstanna. Koldioxiden gör så att öknarna krymper och att våra skördar växer. Att framställa koldioxiden som något skräckinjagande är helt groteskt. Koldioxid och syre är jordens viktigaste gaser. 

   

                 


                                Hennes grej är klimatet så hon måste tro.

    I Sverige är debatten om klimatet rent hysterisk. Svenska politiker känner sig tvingade att beröra klimatfrågan för det gäller att vara klimatsmart. En amerikansk forskare som granskat tillståndet i havet och atmosfären vittnade om vetenskapsfusk i stor skala. Detta var en stor händelse i USA, men inte i Sverige.


    Klockan är 0630 och det är +3,6gr. Det regnar inte

    God morgon

    Pelle