En plats som betraktas som vacker, spännandeoch attraktiv har stora chanser till en positiv utveckling, Detta har inte kartellens politiker förstått.  

    Det är nu ett etablerat faktum att fler och fler lämnar landsbygden för städerna. Men kommer dessa människor att välja Göteborg? Sannolikt inte. Hur skall man då bära sig åt för att Göteborg skall bli en vinnare? Det är beteendevetarna som stadsplanerarna skall samråda med, inte Trafikverkets rälsingenjörer. Beteendevetarna förstår sig på relationer, trafikverket begriper kurvradier så stadsplaneringen måste utgå från människans behov och önskningar.

    

           

    En stads identitet bygger på dess DNA. En attraktiv stad måste kunna  berätta sin historia som inspirerar fantasin. De städer som förstår detta kommer att bli vinnarna. Kulturen är centralt för att förstå oss själva och må bra, så det är viktigt med själ och identitet. Detta blir det som avgör om man kommer att välja Göteborg. Den tekniska utvecklingen rusar på och balansgången kräver förnuft, eftertanke och ett bra omdöme. Infrastrukturen är viktig och man måste acceptera att tiden är betydelsefull för de som flyttar till Göteborgsregionen. Västlänken fyller därför inte de krav som framtiden ställer, den är flexibilitetens motpol. Här kommer nu el-bussarna att spela en betydelsefull roll, detta är den riktiga vägen för Göteborg.

    

          

    Västlänken är ett hot mot Skansen Lejonet, Residenset och stenstadens bebyggelse. Hur kan kartellens politiker acceptera detta, att gå till historien som kulturens dödgrävare och under ett decennium förhindra inflyttning till staden, detta är synnerligen märkligt, det är m.a.o. kriminellt. Att kapitulera inför denna monstruösa kulturella torftighet är en omöjlighet för invånarna. Kampen mot marodörerna måste fortsätta och kartellens politiker skall förföljas till valet 2022, därefter skall ni få söka er andra jobb, ni är inte längre betrodda. Detta är en krigsförklaring.


             Klockan är 0550 och det är +15,1gr.

    God morgon

    Pelle