Den svenska vapenindustrin är unik, det är bara USA, Frankrike och England som har större militär andel i produktionen. Dessa globala vapenkarteller omsätter många hundra miljarder dollar varje år. Iran-Irakkriget, Afghanistan kräver de bästa vapen som går att få. Den illegala vapenhandeln hade sin knutpunkt i Sydafrika där krut och kulor byttes mot elfenben och diamanter. Ett stort antal offentliga personer har avrättats på ett våldsamt sätt, drunknat i sina badkar, fått hjärtinfarkt, eller ramlat ner från sina balkonger på lyxhotellen. Om vi fokuserar enbart på Sverige så finner vi vi mordet på Olof Palme, journalisten Cats Falck och krigsmaterielinspektören Carl Fredrik Algernon. Detta rimmar väldigt illa med det fredsälskande lilla landet med sin neutralitetspolitik. Svaret på detta hyckleri är att vapenindustrin innebär gigantiska pengar till stadskassan.

 

            


       "Skall ni vinna kriget så välj Haubits 77. Den absolut bästa produkten på marknaden. Bofors har erfarenhet och det svenska stålet biter. Eldhastigheten är oöverträffad och omgrupperingen klarar ni som en dans. Tala med Bofors så ordnar vi en demonstration på vårt skjutfält i Karlskoga, Sverige. Vår statsminister förhandlar i denna stund med Indien om försäljning, allt för att kunna vinna freden. Sverige är ett fredsälskande folk." -  Så här har kanske snacket gått.

       Bofors producerade de produkter som de krigförande länderna ville ha. Men Sverige fick inte sälja till krigförande länder och det är nu smugglingen kommer igång med hjälp av ett samarbete mellan Bofors och säkerhetstjänsten Stasi. Man använde sig av bulvaner och allt var välsignat från högsta ort. Statsministern själv sålde kanoner till Indiens premiärminister Indira. Det gällde bara att förfalska slutanvändningsintygen.

     Året 1985 insåg Stasi att det hemliga samarbetet med Bofors höll på att avslöjas, paniken spred sig och det gällde att mörklägga händelserna så gott det gick. Boforsdirektören Anders Carlberg sammanträffade med Olof Palme den 20 februari, men allt vad som sades har hemlighetsstämplats.

     Onsdagen den 29 maj påträffades en bil i dyn i Hammarbyhamnen i Stockholm. De två döda i bilen identifierades som journalisten Cats Falck och Lena Gräns. Hon hade kommit på Bofors försäljning via Östtyskland. I dag vet vi att hon röjdes ur vägen. Hennes anteckningar och allt övrigt material försvann och har aldrig påträffats. Den tidigare östtyska säkerhetstjänsten hade sänt en mordpatrull till Stockholm för att tysta Cats Falck. Krigsmaterielinspektören hade överlämnat betydelsefulla uppgifter om Bofors illegala affärer.

     Inspektören  befann sig kl.. 1745 på T-centralens perrong nr.3. En person knuffar honom framför ett inkommande tåg, han dör och blir svårt lemlästad. Mördaren går lugnt upp till entrén och kliver in in en CD-registrerad väntande bil. Den 31 maj1989 trafikdödas högste Boforsdirektören  Claes Ulrik Winberg med fru på riksväg 53. Vägen vid olycksplatsen var bred och jämn med fri sikt.

     Många som känt till Bofors vapenaffärer har dött i olyckor. mördats eller begått självmord och i centrum för denna illegala affär återfinner vi statsministern Olof Palme. Ingen av dessa "affärer" hade kunnat ske om inte statsministern hade givit sitt samtycke.


      


    Källa: "Statskupp i slowmotion"-Ole Dammegård


    Klockan är 0530 och det är +14,8grgr.

   God morgon

   Pelle.