Nationen har under den socialistiska ledningen försvagats, fel saker har prioriterats. Detta har inneburit att tex våra grannländer ställer sig frågande vad vårt syfte och mål egentligen innebär. Ett starkt Sverige vinner vi alla på, för en nation som inte tror på sin egen förmåga blir förloraren. Sverige är "landet som flödar av mjölk och honung", men hur vi kommer att ha det beror på hur vi förvaltar vårt arv. Det komplexa världsläget innebär att det blir allt viktigare att stärka Sverigebilden och nationens relationer utomlands. Att gränserna till Sverige stängs är ett påtagligt bevis på att allt inte står rätt till.

                   

                


     Upprätthållande av en hälsosam befolkning i Sverige har alltid varit ett av de stora målen i välfärdspolitikens Sverige. Befolkningens hälsa måste betraktas som vår största tillgång och blir då en statlig angelägenhet som måste vidmakthållas. Här har den socialistiska ledningen totalt misslyckats, de höga dödstalen i coved-19  talar sitt tydliga språk..

     Utbildning är en förutsättning för ett starkt samhälle för välmående och tillväxt. Det är nödvändigt att kunna göra positiva val. Vår nation är ett kunskapsbaserat, ständigt lärande samhälle, medborgaren skall med andra ord bli en livslångt lärande individ, vi får inget gratis.

    

     Nationer byggs gärna med känslor, i konflikt och kontrast till omgivande grannar. Så var det när nationerna växte fram i Europa under 1800-talet och så är det även idag. Behöver vi starka nationer i denna vår tid? Behöver vi bara kanske sunt förnuft och väl fungerande organisationer?

  

                                         

     En nationalstat är en geografiskt avgränsad stat vars befolkning  i stort sett har samma härstamning. Staten har sin grund i en historisk forntid. Globalisering och mångkultur i all ära, men vi skall värna om det som är unikt för nationen Sverige. Vi skall kämpa för ett starkt Sverige.


     Klockan är 1230 och det är +22,3gr.

     God middag

     Pelle