Reser man i Israel så ingår självklart ett besök i födelsekyrkan i Betlehem som ligger  en mil söder om Jerusalem. Födelsekyrkan är uppförd på den plats där Jesus påståtts ha kommit till världen. Miljoner pilgrimmer och vanliga turister,som ego,har under årens lopp besökt denna kyrka. Föddes nu verkligen Jesus här?

 

             

   I Bibeln kan man läsa att Jesus föräldrar Josef och Maria bodde i Nasaret i Galileen som ligger drygt elva mil norr om Betlehem. Där skulle Maria blivit befruktad av den helige ande. Därefter reste den havande Maria och Josef till Betlehem i Judeen en färd som på den tiden borde tagit närmare en vecka i den terrängen. I Betlehem födde hon sitt barn och därefter återvände familjen till Nasaret.

       
          


   Men varför skulle denna höggravida kvinna ge sig ut på en mödosam färd på elva mil,hade det inte varit bättre att föda sitt barn hemma i Nasaret. Detta är en logisk lucka som evangelierna motiverar med att Josef och Maria måste ta sig till Betlehem för att skattskriva sig. Det var romarna som hade arrangerat detta då de styrde över de judiska delarna av Palestina. Romarna hade givit order om att alla skulle bege sig till den plats där deras släkt kom ifrån. För josef betydde detta Betlehem där kung David en gång härskat. Enligt bibeln var Josef släkt med David.

   
                       
              

   Men det finns inga som helst historiska belägg för denna omfattande skattskrivning. De som skrivit berättelserna har helt enkelt hittat på alltsammans. Men vad var då syftet med denna skildring? Troligen var det så att man ville sammanbinda detta med de profetior i gamla testamentet som förutspådde att Messias skulle födas just i Betlehem. För att ge Jesus legitimitet som Messias förlade författarna av evangelierna Jesu födelse till Betlehem i Judeen,istället för Nasaret i Galiléen.

   Ett starkt skäl för att han föddes i Nasaret är att han i bibeln genomgående kallas för "Jesus från Nasaret". På den tiden namngavs en person som "Jesus Josefs son" eller med födelseplatsen. Hade han fötts i Betlehem hade han inte korsfästs som "Jesus från Nasaret" utan "Jesus från Betlehem"

  En grupp medelålders kvinnor från Sverige,närmare bestämt från Småland strömmar in i kyrkan och ner i kryptan. De är nästan i ett extatiskt tillstånd och börjar spontant sjunga några religiösa sånger. Detta är tydligt ett mycket stort ögomblick i deras liv. Det har ingen betydelse hur allt hänger ihop med Jesus och hans födelseort för de har sin bibel och sin tro,det är fullkomligt tillräckligt för dessa människor. Jag skulle inte ha hjärta till att ta ifrån dem denna lycka. Jag smiter tyst ut ur kyrkan och uppsöker en restaurang för en kall öl.

   
             

    

   Vår guide gjorde mig sällskap och naturligtvis hade vi tid att diskutera sannolikheten i dessa berättelser. Det fanns nästan alltid naturliga och praktiska förklaringar till de under som beskrivits i Bibeln. När vi besökte Genesarets sjö tidigt på morgonen låg sjön spegelblank. Jesus gick på vattnet står det i bibeln. Sannolikheten att den kunde ha varit isbelagd på denna tid var mycket stor då temperaturen låg mycket under medeltemperaturen dessa år. Jesus vandrade nog på isen vilket naturligtvis var en stor händelse.

 

Källa:Historiska Media

 

Klockan är 1030 och det är -2gr.Vintern har kommit.

 

God morgon

Pelle

 

Det har varit strömavbrott sedan i går kväll så det är kyligt inne.