Det finns ett trettiotal synonymer till ordet ilska, det motsatta ordet är glädje och lycka. Ilskan är en av våra primära känslor och således oundviklig. Hanteras denna väl är det en positiv känsla som tex när en stads öde är avhängigt av ett trafikförslag. Det är en kraft som kan förändra människors och samhällens utveckling. Ilskan varierar i styrka och vi kan förlora kontrollen över denna kraft och gripas av raseri. Men oftast tar den sig uttryck i form av ironi, sarkasmer och spydigheter, pågår den länge leder den till bitterhet, hämndkänslor eller hat. Vänds den inåt kan den medföra självförakt och självdestruktivitet.

      


     Upplever vi ett yttre hot, en frustration som att ingen lyssnar, så infinner sig ilskan. När ingen begriper, eller om man helt enkelt vägrar att begripa så infinner sig ilskan. Den kan infinna sig på ett medvetet eller omedvetet plan. Evolutionen har skänkt oss ett system som hjälper oss att hantera denna känsla, men människan har kvar den primitiva känslan när vi utsätts för fara. Vår kropp ökar produktionen av testosteron och adrenalin, blodtrycket stiger och hjärtat slår snabbare. Blod till musklerna prioriteras och blodtillförseln till matsmältningen minskar. Ilskan kan undertryckas eller ges ett uttryck. Beskriver vi ilskan måste detta göras på ett respektfullt sätt, men människorna har "frustrationströsklar" som ligger på olika nivåer.

     Orsaken till ilska kan vara genetisk, fysiologisk eller kulturell. Sanningen gör dig fri, men sen blir du förbannad. Ignorerar du ilskan kan andra strategier uppstå som tex baktaleri. I många fall infinner sig resignation och hopplöshet, det är ingen idé att göra något, allt är bestämt på högsta ort. 

     Ilskan har varit avgörande för vår överlevnad som art. Ilskan har varit nödvändig för att skapa ett rättvist och demokratiskt samhälle. När gränserna överskrids och respektlösheten tilltar som tex i rikets andra stad Göteborg är det i högsta grad motiverat att känna ilska som blivit en källa till motivation.


     Klockan är 13,20 oc det är -3,2gr. Solen lyser.

    Ha en bra dag.

    Pelle