Det är ödmjukheten och ovissheten som banar väg för kunskap, inte arrogans eller tron att vi har alla svar. Det är besvärligt att se ovissheten och tvivlet i vitögat. Ifrågasättandet är en process där man frångår att tro på något som man redan har accepterat. Kunskapen är belöningen, men det är slutresultatet i en lång process. Kanske kan detta bli en möjlighet i en kommande hearing om Västlänken som aviserats skall äga rum i KF om fyra veckor?. Sannolikheten är stor att om det blir för obehagligt kommer man att ge upp och hålla fast vid de enkla svaren.

   

           

    Vi agerar i dag med vetskapen att morgondagen kan lära oss något nytt och detta är verkligen fallet med Västlänken, utvecklingen har gått med rasande fart. På religionens och politikens område ses det som en styrka att orubbligt hålla fast vid ett visst trossystem: "Västlänken har utretts och befunnits varit bäst". Men detta är inte längre sant. I tusentals år har de som ifrågasatt brännmärkts och bestraffats med tortyr och den slutliga döden på korset. Mark Twain lär ha sagt: "Det är lättare att lura folk än att övertyga dem om att de har blivit lurade". Vår hjärna får  ständigt nya förslag, ingivelser och känslor. Vetenskaplig kunskap är en samling utsagor med en varierande grad av sannolikhet - vissa är högst osäkra, andra är nästan säkra, men ingen är absolut sann. Lägger sedan tvivlare på ett filter över det hela som innebär att källorna saknar trovärdighet, då blir det riktigt besvärligt.

    

               

    Friheten som vi har föddes i en kamp mot makten. Det är vårt ansvar att göra allt vi kan, lära oss allt vi kan, förbättra systemet och gå vidare. Att vi är en tagg i foten på makthavarna får vi skaka av oss, för gör vi allvarliga misstag så kan detta hämma vår utveckling under mycket lång tid framöver. Göteborg kan snabbt tappa greppet och intressenter vänder sig bort till andra marknader. Göteborg kan bli känd som de eviga processernas stad.

    Om vi kväver debatten och all kritik och säger: "Västlänken är svaret på stadens framtid", så dömer vi oss själva till att gå i den falska auktoritetens bojor.

    Vi skaffar oss kunskaper genom att betrakta omvärlden ur en bestämd synvinkel, men vad har vi för psykologiska böjelser?- Vissa av dem är medfödda, andra är ett resultat av våra individuella erfarenheter som tex att ha arbetat som planarkitekt för stenstaden. Att säga till de boende i två kvarter att de måste flytta där de levt hela sitt liv krävde eftertanke, men jag lyckades med att få dem att acceptera argumenten.

    Forskningsrönen pekar på att merparten av det vår hjärna reagerar på sker automatiskt. Vi har mekanismer som gör oss böjda att hålla fast vid de ståndpunkter vi råkat ha skaffat oss, så vår hjärna kanske spelar oss ett spratt?

    

               


     Att tusentals människor skulle få hjärnkollaps samtidigt och inte ha nödvändiga kunskaper för att kunna bedöma tillståndet i vår stad anser jag uteslutet. Västlänkskartellen kan aldrig hävda att vi är dåligt pålästa. Detta skall framföras om det blir någon "hearing" i KF.

    Det finns en förklaring till att Västlänkskartellen tiger, de är hårt trängda.


    Klockan är 0545 och det är +5,2gr.

    God morgon

    Pelle