Västerlandet ställer upp höga mål om hur idealstaten skall se ut och politiken utformas därefter. Det dröjer inte länge förrän verklighetsnära problem dyker upp som måste hanteras,en stor katastrof,ett land som går i bankrutt eller något som inte passar in i mönstret av idealstaten. EU är en konstruktion med högt satta mål,ingen tvekan om det,men hur länge håller denna "idealstat"? Kina arbetar lateralt och kan därför snabbare agera efter omständigheterna. De är pragmatiker och kloka efter att ha upplevt 3000 år av historiska händelser. De är bättre rustade för att möta en föränderlig värld. Jag tror därför att EU så småningom kommer att få en annan form där nationalstaten åter får en större betydelse. Vi i Sverige har inget gemensamt med Bulgariens korrumperade samhälle. Tanken att EU skall förhindra krig är god,men om ett antal år kommer man säkerligen att hitta en mer flexibel form av gemenskap.

Som planerare lärde jag mig en sak, nämligen att detaljplanen skulle vara flexibel. Det bästa var att  inte alls göra någon plan. Det krävs dock för det mesta ett juridiskt instrument som grund för bygglov men detaljplanen bör för den sakens skull inte bli ett självändamål. Det inträffar hela tiden förändringar som kommer att stå i strid med en idealplan. Vi ändrar våra åsikter,vi prioriterar plötsligt annorlunda. Först är det förbjudet med bostäder i Göteborgs city,efter en tid skall vi försöka få in så mycket bostäder som möjligt. Det finns inget absolut,allt är förgängligt. En detaljplan måste drivas snabbt för annars ändrar sig förutsättningarna och man får i värsta fall börja om från början. Vill man bara uppbära lön och ha ett trevligt jobb skall man naturligtvis dra ut på planjobbet.

Globaliseringen och marknadsstaten klara inte politikerna av att styra därför ser vår värld ut som den gör i dag. Under kalla krigets dagar gällde särskilda gränser som inte fick överskridas. Med Berlinmurens fall och sovjetkommunismens nedmontering stod vi plötsligt handfallna inför en ny värld. Det råder anarki på haven med utfiskning,pirater härjar lite överallt.(kommer sannolikt att skriva om detta). Läkemedelsindustrin förfuskas med billiga preparat som säljs på nätet. Våra matvaror och kläder som vi köper i affärerna tas fram av barnarbetare som utnyttjas maximalt av samvetslösa människor. Slaveriet är ett faktum. Lär man sig att söka på nätet kan man få reda på allt,även att göra bomber för att förgöra tusentals människor. Receptet finns där helt lagligt. Det nya hotet är "terrorism" som politikerna är mycket måna om att odla. (ny blogg)

Västerlandets välvilja att hjälpa Afrika med monetära medel är ett totalfiasko. Förhållandena har faktiskt blivit sämre så det bör nog analyseras i en blogg. Vi i Sverige vill vara så snälla och duktiga och ordnar galor där pengarna skall gå till behjärtansvärda ändamål,men vi bryr oss inte om  pengarna kommer fram till de människor som verkligen behöver hjälpen. Detta är i högsta grad naivt och slappt,bara vi har dövat våra samveten och varit duktiga så är allt bra.(se blogg)

 

EU-parlamentet ger ett sken av fast styrning,en koloss på lerfötter? Kommer denna konstruktion att överleva? En idealstat som bygger på en tanke om evig fred i Europa?

 

Klockan är 2230 och det är 11gr.varmt

 

God natt

Pelle