FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC etablerades år 1988. Det var två organ som slogs ihop, Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP). Målet var att förse vår värld med vetenskapliga utredningar beträffande klimatförändringen. Det var den svenske meteorologen  Bert Bolin (1988 - 1997) som startade det hela, med utgångspunkt från att det var människan som inducerade klimatförändringen genom att öka  atmosfärens halt av koldioxid.                                    


    IPCC bedriver ingen egen forskning utan gör utvärderingar av forskningsläget. Man har kunnat slå fast att uppvärmningen är antropogen. Uttrycket härstammar från grekiskans antropos= människa och genese = skapat.

    Det råder ingen tvekan om att Bert Bolin var en betydelsefull person på sitt område Han hade förmågan att lyfta upp sin teori till högsta instans och blev själv vald till ordförande i IPCC. En drömposition för att styra världen, för vem vill att jorden skall gå under? Bert Bolins teori faller i dag ihop då det är koldioxiden som följer temperaturen, inte tvärtom. Men när sedan klimatet blivit en politisk fråga har sanningen inte längre så stor betydelse, det hela blir en fråga om att tro, du är väl en miljövän eller? Är du en klimatförnekare?

  

                                      

    Makt är kontroll över människan. När ett projekt har stigit till denna hierarkiska nivå blir det svårt att föra fram frågan om teorin är sann eller falsk då man erhållit det perfekta redskapet, denna hävarm för att rubba världen. Det byråkratiskt oklanderliga projektet är ett väl känt fenomen där "sanningen" inte får ifrågasättas. Projektet rullar på av sin egen "tyng" vars smörjmedel blir propagandan. Den som levde på 1500-talet och ifrågasatte kyrkans heliga doktriner blev dömd till döden efter att ha torterats blev det att bestiga bålet. I modern tid har man en effektivare strategi, man köper bevisen i form av seriösa utredningar där målet givetvis är det man strävar efter.

  

                        

    Det är svårt att tro att inte Bert Bolin kände till sambandet mellan koldioxid och temperatur, där sanningen är att koldioxiden följer temperaturen och inte tvärtom, kurvorna är nästan identiskt lika.

    Greta Tunberg är född den 3 januari 2003 och föräldrarna är Malena Erman och Svante Tunberg. Universitetet i den belgiska staden Mons har utsett Greta till hedersdoktor. Hon tilldelas utmärkelsen tillsammans med en brittisk ekonom och en fd. fransk miljöminister för att de bidragit till att öka medvetenheten kring hållbar utveckling. Hon har fått ett antal olika priser och nominerats till Nobels fredspris. Hon figurerar på utsidan på TIMES och finns även med bland de 100 mest inflytelserika personerna år 2019. Där återfinner vi Donald Trump, Nicole Kidman, Prince Harry, Oprah Winfrey, Kim Jung Un med flera. Nu har även Greta Tunberg från Sverige fått en plats i TIME 100. Att komma med här visar vilken betydelse hon anses ha för IPCC:s klimatfråga, man gör henne till en ikon. Makten som ligger bakom är enorm. Alla makthavare över hela världen tävlar nu om att synas tillsammans med Greta Tunberg, så även påven. Konsekvensen gör det omöjligt att rikta saklig kritik beträffande vad hon säger om koldioxiden.

    

                         

    Vi ser nu hur historiens största bluff lanseras, världen är utan tvekan sjuk, för vem kan säga att Greta Tunberg pratar trams. Man kan naturligtvis se detta på ett helt annat sätt, nämligen en förebild för ungdomen att engagera sig i de stora problemen. Tyvärr så blev det på fel område.


   Klockan är 0945 och det är +19gr

   God morgon

   Pelle