Ett amerikanskt företag baserat i LA har lyft fram ett tågprojekt som skulle konkurrera med maglev-tåget, det går under namnet hyperloop. Detta science-fiction-förslag fungerar som rörpost och medför att människor kan transporteras mycket långa sträckor på väldigt kort tid, det rör sig om hastigheter på 1000 km/timme.

    Hyperloop drivs med magneter, men tekniken skiljer sig från de Maglev-tåg som finns i Kina och Japan. Tågen svävar fram med magnetkraft i ett praktiskt taget lufttomt rör. Tekniken bygger på permanenta magneter som installeras under tågvagnarna. Magnetfälten alstras bara under fart som fås av tågets linjära induktionsmotorer. Med denna lösning slipper man kraftaggregaten längs spåren som används för Maglev-tågen. Detta förbättrar driftsäkerheten och gör att byggkostnaderna hålls på en låg nivå.         

    Detta science-fiktion projekt fungerar som rörpost för människor, vilket innebär att resande kan transporteras längre sträckor på väldigt kort tid. Norska politiker funderar på en bana mellan Oslo och Köpenhamn och kostnaderna tycks inte avskräcka som ligger på 150 miljarder.  

    Bolaget vill bygga en 50 mil korridor mellan Stockholm och Helsingfors, där resenären skulle kunna göra resan mellan huvudstäderna på 30 minuter. Flyget tar i dag 3,5 timmar. Man skulle kunna lösa storstädernas bostadsproblem då fler kan bosätta sig utanför stadskärnorna. Kostnaderna är lägre än för de höghastighetståg som i dag är i fokus i Sverige med en hastighet på 320 km/tim. 

    Hyperloop bygger på teoretiska modeller och förhoppningar, därför har man nu startat en testanläggning i Nevada i USA.  

    Hindren för hyperloop är de politiska. Stora infrastrukturprojekt är extremt komplexa. Det är således inte tekniken som är problemet. En research är spännande, man måste ibland tänka utanför ramarna för att erhålla perspektiv.   

               Nevada i USA. Testanläggningen för Hyperloop one.    Klockan är 1130 och det är +6,1gr

   Trevlig lördag

   Pelle