Hovås båthamn sköts av GREFAB, ett bolag som ägs av Göteborgs kommun,Partille Kommun, Ale Kommun och Mölndals kommun. Verkställande direktör är  Peter Hartzell. Styrelsen består av ordf. Arne Lundelius (V),vice ordf. är Anders Granberg (M). Jag citerar direktören:"Vi måste få fram mer båtplatser". Men beträffande Hovåshamnen så är man inte så värst intresserad av att bygga skulle jag våga påstå. Det händer absolut ingenting. I deras program  finns en plan illustrerad,(se bilden nedan). Mina barn har stått i kö i många år och betalar varje år för att kunna få stå kvar i denna kö.

Detta är en bild som visar ett minst sagt underligt förslag. Man bör inte bygga ut bryggorna B-E på detta sätt. Man redovisar inte brygga A (Stenpiren),varför? De båtar som idag ligger ytterst på träbryggorna är utsatta för hög sjö och därmed också  för ett mycket stort slitage på förtöjningar mm. Man måste först bygga ut stenpiren som skydd,därefter träbryggorna. Så här bör det se ut.

 Man måste förlänga stenpiren(den ifyllda delen) som bör utgöra vågbrytare och skydd för innanförliggande träbryggor. Att enbart bygga ut bryggorna B-E är inte realistiskt. När vinden går över på V-NV(se norrpil nederst till vänster) så blir sjön mycket grov. Denna skiss har Peter Hartzell VD i GREFAB tagit del av, men tystnaden är kompakt.

Mitt skissförslag innebär ingen dyr och krånglig muddring då vattendjupet är 3-4m. Med ökad bredd av platserna får jag ett tillskott på ca 170pl.(en ökning med ca 30%) Jag visar också att det finns möjlighet för fler vinteruppläggningsplatser. Jag har i en skrivelse till GREFAB framhållit att man bör begära en planändring för en maximal hamnutbyggnad. Själva detaljplanearbetet får sedan utvisa vad som är möjligt att genomföra. Min skiss ovan är daterad 28/6-05. Begär man planändring för en mindre del, så är sannolikheten stor att det aldrig blir några fler platser i  framtiden. Man bör förlägga nya båtplatser där utbyggnad av bostäder sker och där efterfrågan är stor. Rent ekonomiskt är detta ett mycket, säkert projekt, så jag förstår inte varför man tvekar. Det kostar absolut inget att begära en planändring som möjligör bygglov. Är det någon politisk styrning som lägger hinder i vägen?

Idag är det en kötid upp till 30 år,beroende på båtstorlek. Det kostar 250 kr/år för att stå kvar i denna kö. Man kan roa sig med att räkna ut hur mycket GREFAB tjänar på denna kö utan behöva slå ner en enda påle,men då blir man bara arg. GREFAB ger sken av att något skall hända, av vilket skäl när man inte ens begär en planändring för området. En detaljplan med vattendom,tar sannolikt ca 2år. Därefter tar utbyggnaden 1 år. Det kan således absolut inte hända något förrän om ca 3 år.Till detta kommer överklagningstiden. Hade man begärt en planändring 1985 hade hamnen troligen varit utbyggd idag. Vad väntar man på? Man tvekar,varför? Min son har idag 60 före sig i kön och min dotter ungefär lika mycket. Monopolet har makten och vi andra kan inget göra. Länsstyrelsen godtar att man bygger ut befintliga båthamnar, men är negativa till nya anläggningar utefter kusten.

Peter Hartzell säger:"Vi måste få fram mer båtplatser",men detta gäller inte för Hovås, det kan jag garantera. Man blir ledsen när man ser GREFABs färgglada skiss,den visar att man inte ens har satt sig in i projektet.

Det har ofta framförts att en utbyggnad av hamnen förstör badvattnet i viken. Detta kommer självklart att prövas i planarbetet. Med nya strängare regler så kan det mycket väl bli så att vattnet blir bättre än idag. Man kan också tillföra bestämmelser i planen.

En utökning av platserna ökar trafiken till området säger en del. Detta är något som man alltid beaktar i planarbetet. En miljökonsekvensbeskrivning är här obligatorisk.

Sedan har vi alltid den där gruppen som inte vill ha någon förändring. Det är bra som det är. Har man redan en båtplats så intar man den negativa inställningen. Man överklagar planen så långt det är möjligt.Människan är sig själv närmast.

GREFAB har sin givna roll och den är att se till att bygga båtplatser, inget annat. Andra kommer att ha invändningar mot projektet det vet vi så det gäller att kunna bemöta dessa yttrandena i remissförfarandet.

 

Klockan är 2205 och det är 9gr.varmt

God natt

Pelle