Han bodde i Stockholm med sin hustru Carin och umgicks i societeten. Han var morfinist och drabbades stundtals av vansinnesutbrott. Han blev en av tredje rikets mäktigaste män. Han tog livet av sig den 15 oktober 1946 natten innan hans dödsdom skulle verkställas.

    


     Han levde i skräck för att hans dubbelliv skulle avslöjas för kollegerna i nazi-toppen. Han var gift med adelskvinnan Carin von Kantzov och han hade en lång vänskap med greven Erik von Rosen och dennes hustru Mary. Carin övergav make, son och livet i Sverige efter att ha förälskat sig stridspiloten Herman Göring. De umgicks i nazistpartiets toppskikt och Carin blev mycket populär. Det var en ingång till överklassen för det nationalsocialistiska partiet. Carin skrev brev hem oh beskrev Hitlers idéer och "judeproblemet" i positiva ordalag. Hitler var mycket förtjust i Görings Carin som han ansåg var en "maskot" för partiet. Men hon hade dålig hälsa och dog år 1931.

      

                                                    Carinhall


     Herman Göring transporterade kvarlevorna till sin egendom utanför Berlin som fick namnet Carinhall. Vid begravningen deltog samtliga höga nazister inklusive Adolf Hitler. Herman Göring grundade Gestapo och ansvarade för inrättandet av de första koncentrationslägren. Han dömdes till döden för krigsförbrytelser vid Nürnberg- processen 1945.

     Många svenskar inom inom överklassen och militären såg upp till Adolf Hitler under hans första år vid makten. Han var verktyget för att stoppa kommunismen. Kung Gustav V belönade Herman Göring med den kungliga Svärdsorden 1939. Det fanns starka band mellan Sverige och nazi-Tyskland, så varför skulle landet ockuperas? 


     Klockan är 1700, lätt snöfall

    God kväll

    Pelle