Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela och Emmeline Pankhurst är bara några av de namn som fick samhällen att darra i sina grundvalar. Detta skedde genom handling, inte genom ord. Staten har alltid en tendens att underhand bli mer brutal och de har oftast pressen på sin sida. Detta innebär att rörelsens manifestation succesivt tvingas genomgå en radikalisering. Makten försvarar sig alltid med att de har lagen på sin sida och ingriper hårt och effektivt mot varje tendens till hot. Det är först när man inser att det är en omöjlighet att sätta halva befolkningen i fängelse som de tvingas till förhandlingsbordet.

   

                         

                               Gandhi som fick ett imperium på fall.

   Det politiska svek som skett i Göteborg måste bemötas. Under flera år har det levererats artiklar, krönikor, expertutlåtanden, bloggar, insändare och pedagogiska utställningar men utan resultat. Orden har inte räckt till då redogörelser för teknikaliteter helt enkelt har varit ointressant. Försvaret från makthavarnas sida har varit att vi har lagen på vår sida, vi har ett regeringsbeslut på att Västlänken skall byggas. Mark-och Miljödomstolen kan inte ändra på detta faktum, utan de skall bara se till att tunneln får en bra utformning. Detta uttalande ligger fast från maktens sida och detta är vad invånarna kan förvänta sig efter ärendet har slutbehandlats.

    

                                 

     Han som har lagen på sin sida, regeringsbeslutet som inte kan ifrågasättas.

   Civil olydnad är ett sätt att förändra samhället. Det är en handling, ett aktivt sätt att öppet bryta mot en lag eller ett myndighetsbeslut ("civil disobedience"). Statens Offentliga Utredningar, SOU 1999:101. Svenska folkrörelser har använt civil olydnad för att främja demokrati. Ett exempel var när den tidiga arbetarrörelsen fick sin strejkrätt genom att gå ut i strejk trots att det var i strid med gällande svensk lag. Almstriden i Kungsträdgården i Stockholm är nog ett fall som ligger nära den problematik vi har i Göteborg. Almstriden blev en symbolstrid mot vad man såg som städernas förfulning. Denna strid blev även en vändpunkt då man från maktens sida insåg att stadsplanering måste ske i samråd med brukarna. 

     

                            

                                    Det var dessa träd som striden gällde.

   CTH i Göteborg hade efter totalsaneringarna av Landala och Annedal anordnat en utfrågning av SBK,s ledning hur de såg på Göteborgs framtid. Den direkta inledningsfrågan gick till stadsbyggnadsdirektören och den lät så här:" Vad har Du som ledare för planeringen i Göteborg för visioner om stadens utveckling"? Direktören hade inga visioner, han hänvisade till ett beslut i KF. Det hela urartade till en katastrof för SBK  i den fullbesatta lokalen. Resultatet blev sedan ett paradigmskifte, då totalsaneringens epok definitivt var förbi. 

   Ockupationen av Kungstorget var en konkret handling. Då Polisen vägrade att rensa torget, gav man upp från maktens sida.

   Med dessa ord vill jag peka på att handling med största sannolikhet kommer att bli nödvändig för att få makten att förstå. Ord är inte tillräckligt. Men det finns en möjlighet att få klarhet i maktens argument, nämligen regeringsbeslutet. Man måste veta hur det i verkligheten förhåller sig i sak. Därför måste en mindre delegation få i uppgift att ta reda på detta innan den civila olydnaden radikaliseras på allvar. Hur detta i detalj skall göras får man fundera på, men fönsterkrossning eller söndersprängda brevlådor kan vi nog lägga åt sidan. En massiv demonstration med hot om sittstrejker för att stoppa arbetet på tunneln är nog att föredra.

   

                      

    En grupp som utgör rörelsens kärna. Människorna som aldrig ger upp.

   Rörelsens fotsoldater i sina orange västar, som trotsar väder och vind på Gustav Adolfs torg, utgör naturligtvis en tagg i maktens samvete. Tyvärr kommer inte denna grupp vara en tillräckligt stor kraft för att välta etablissemanget över ända. Den måste växa och radikaliseras tills makthavarna inser att de inte är möjligt att sätta halva Göteborgs befolkning i fängelse för olydnad. Det krävs handling-inte ord.


   Klockan är 1145 och det är +3gr.En strålande vårvinterdag.

   God middag

   Pelle