Den enskilda individen kan vara en kultiverad och ansvars kännande person medan gruppen kan förvandlas till en rasande hop, exemplen är många i vår historia. Risker för flockbeteende kan leda till allvarliga fel och katastrofala misstag.

    

                      

 

    Konformitet innebär att en individ anpassar sig till gruppen för att passa in. Detta kan ske på det normala sättet som människor följer, eller det kan vara under en stark auktoritet. Människor som har makt och inflytande skapar ett socialt grupptryck. Hur påverkas vi av det sociala samspelet mellan individerna, hur påverkar detta andra inom gruppen? Ett exempel är mobbning som startats av någon stark medlem i gruppen. Det är sällan att övriga vågar att motstå detta initiativ på grund av att själva bli uteslutna ur gemenskapen.

    Människan är en social varelse ända sedan hon reste på sig för att gå på sina två ben. Den kollektiva intelligensen bör bidra till den bästa lösningen, men det är inte säkert att detta gäller alltid. När det finns "dominanta informationssignaler" kan detta samförståndet fallera. Om dessa signaler är likadana och kommer från en betydelsefull person så kan detta innebära en subtil mobbning, "Du måste lämna ditt uppdrag". Att gå emot strömmen kan innebära en farlig konsekvens för framtiden, men man måste stå fast för det man tror på.

    Hjärnan arbetar efter principen att vi är en del av en flock och i gruppen är jag säker. Vår "överlevnadshjärna" säger att det är farligt att inte vara omtyckt, risken att bli utesluten ur gruppen kan bli överhängande. Den sociala bestraffningen gör att flertalet i gruppen tiger.

    Martin Wannholt gick emot strömmen för en sak han trodde på. Han lämnade sitt parti och bildade Demokraterna som nu har fått ett stort förtroende. Att bryta mot mönstret kräver styrka, vilja och en övertygelse om att jag har rätt.

   Behandlingen av Ann-Sofie Hermansson är under all kritik. Processen är även kontraproduktiv då den slår med kraft tillbaka mot det socialdemokratiska partiet, då man visar en total avsaknad av empati och medkänsla. Har "Soffan" varit en djävul, en brottsling, eller uppträtt berusad på föreningens möten? Vi vet inte detaljerna, enbart sladder har levererats till vår kännedom, så det är upplagt för spekulationer.

    Det socialdemokratiska partiet håller på att förlora makten i Göteborg så man behöver en syndabock. Partiet krackelerar, de har inget program som ligger i linje med invånarnas intentioner och de lyssnar inte. Man gör Ann-Sofie Hermansson skyldig för sitt misslyckande.


   Klockan är 1730 och det är +2,3gr.

   Trevlig fredagskväll

   Pelle