Stadens läge ger mycket goda förutsättningar för en hållbar vision inför framtiden. Göteborg är porten mot väster och staden befinner sig mitt emellan Oslo och Köpenhamn. Göteborg blir på detta sätt automatiskt navet för den västsvenska regionen. Läget är i all planering det primära, infrastruktur och hus kan påverkas, men läget är odiskutabelt.

   Politiken behöver en fysisk symbol som binder samman makthavare och invånare. Det är här stadsplaneringen blir ett påtagligt uttryck för den politiska viljan. Man behöver något nytt, det är inte tillräckligt att byta ut personer inom partier. Efter ett långt socialdemokratiskt maktinnehav, med sin slutna "rummet-politik", måste öppenheten sättas i centrum. Vänskapskorruptionen är seglivad, men kan arbetas bort om samförstånd kan nås i stadsplaneringen. För att konkurrera med socialdemokratin krävs ett friskt nytt annorlunda tänkande. Västlänkskartellen med S har varit helt förödande för Göteborg, dess invånare och demokratin. Det är hög tid att få ett nytt ledarskap som lyssnar på sina väljare och som har sunt förnuft.

   När man arbetar med planering får man absolut inte glömma bort att en majoritet av göteborgarna måste stå bakom utvecklingen, förstå och gilla den. Det går aldrig att uppnå total consensus, men om invånarna ogillar ett förslag så skall detta föras åt sidan.

   Det behövs en nystart för Göteborg efter några bedrövliga år. Göteborgarna måste få uppleva att de är med från början, det krävs  ett förslag som man kan vara stolt över och man måste återfå förtroendet för planeringen och politikerna. I dag befinner vi oss i ett absolut bottenläge och valet 2018 blir helt avgörande för framtiden.

    Skall vi tillåta våldtäkten på vår stad? Nej, det skall vi inte för dumheten får inte segra.

   Ett förslag som redan finns i dag är Gårdalänken som har utarbetats med utgångspunkt från stadens läge och förutsättningar. Många erfarna arkitekter i staden anser att det är ett genialt förslag. Lyckas man med "greppet", så faller bitarna lätt på plats, allting blir lätt och naturligt. Detta förslag har aldrig granskats.

   Om Västlänken står för det gamla tänkandet, så kan Gårdalänken stå för öppenheten. Ett förslag som skonar vår stad och som kännetecknas av flexibilitet och framåtseende.
                           

                         

  
Vi skall anpassa oss till en höghastighetsbana. Norrmännen vill ha denna bana och när kineserna är villiga att bygga den till ett bra pris så ökar sannolikheten för ett förverkligande. Vill Stockholm haka på så är de naturligtvis välkomna att ansluta sig till "navet" i regionen. Göteborg skulle kunna bli ledande i Sverige med "Mag-lev" tekniken, vi slipper därmed räls och syllar. Vi behöver inte alltid fråga Stockholm om lov då kommunen är fri och har planmonopol. Låt huvudstaden hålla på med sitt Slussen, de kommer inte att få råd med något annat.

   Västlänksanhängarna lyssnar inte, de arbetar oförtrutet på för att invagga oss i tron att allting redan är klart. De använder våra skattemedel för att påtvinga oss något som vi inte tror på, så strategin från makthavarnas sida är i högsta grad odemokratiskt och på gränsen till straffbar. Man vägrar att låta en oberoende expertgrupp granska projektet. Naturligtvis för man är medveten om att allt som byggts upp kommer att rasa ihop som ett korthus vid en granskning utifrån. Men man fortsätter med en dåres envishet trots vetskapen om att Västlänken är ett vansinnesförslag. Ansvariga lämnar nu det sjunkande skeppet och hoppas på att projektet med sin tyngd och drivkraft inte skall kunna stoppas. Men jag vill betona att detta är en myt. De förlitar sig på att invånarna är lata och oföretagsamma, men där har de fel.

   Det har sänkts sig en viss tystnad över projektet som kan tolkas på olika sätt. Kanske spinndoktorerna har givit makthavarna rådet att ligga lågt för att inte dra på sig kritik, kanske man har fått sig en tankeställare när EU sa nej till ansökan om bidrag. Det råder en viss ovisshet härvidlag, men detta kommer så småningom att få sin förklaring.

   

                     

                         Ledaren som skall lotsa Göteborg in i framtiden.

   Moderaterna har i dag ett stort bekymmer för de har en ledare som ingen vill ha. En ledare som har simmat i bakvattnet av den rödgröna sörjan, som en moderat en gång uttryckte sig. Den verklige ledaren sparkade man ut och gjorde sedan allt som var möjligt för att mobba honom. Hur kan man tro att någon lägger sin röst på ett sådant parti?

   Enkelt uttryckt, Västlänken är ingen framtid för Göteborg. Tunneln är en teknisk-ekonomisk, visionär bromskloss och därmed flexibilitetens motpol. Framtiden ligger i ett nytt ledarskap med realiserbara visioner och därmed sätter vi punkt för sosse-eran.

   Klockan är 0930 och det +10gr

   God morgon

   Pelle