Stadsutvecklingen i rikets andra stad är insvept i den göteborgska dimman. Västlänken med sammanhängande trafiksystem är inget annat än ett politiskt luftslott, totalt omöjligt att genomföra- och de ansvariga tiger, för man vet att på tystnaden biter inga vapen. Utan omfattande trafikinvesteringar så faller syftet med Västlänken. Kalkylen för Västra Götalandsregionen uppgår till 190 miljarder kronor och det är avsatt 5 miljarder kronor. Men det finns inga ansvariga som träder fram, tystnaden är kompakt.                   

    Vi kan lämna trafikprojektets monumentala tekniska dumhet och fokusera på dess kulturella konsekvenser för staden, våra byggnader och parker. Här är tystnaden än mer kompakt för detta problem existerar inte, men det är ett vedertaget faktum , att aldrig någonsin har man lyckats att bygga en vattentät tunnel. Detta dräneringsrör sänker grundvattnet som medför tragiska konsekvenser för byggnader och parker. Man kommer inte heller att lyckas göra Västlänken vattentät, de som framhåller detta lever i ett okunnighetens tillstånd, så tystnaden är kompakt. Denna tunnel är med andra ord icke genomförbar för staden Göteborg

    Hur kan ansvariga stillatigande åse detta historiska felgrepp utan att träda fram och motivera sitt ställningstagande? Detta är en känd politisk situation, man ser vad som händer, men väljer tystnaden. Men det finns alltid människor som vågar, som kliver fram och säger att kejsaren är naken. I Göteborg återfinner vi Henrik Munk, Per Danielsson och Martin Wannholt som i klartext säger att Västlänkskartellen för invånarna i staden bakom ljuset. Förhindras inte detta tunnelbygge så hotas vår välfärd.

   

 

Henrik Munk (D)               Per Danielsson (D)         Martin Wannholt (D)


    Det är en skandal att inte Göteborgsposten med Peter Hjörne inser situationens allvar. Han väljer i stället att smeka makten medhårs, trots att 75 procent av invånarna är emot denna tunnel, men det blir snart dags att bryta tystnaden för man måste fatta ett beslut, att fortsätta gräva eller inte, svårare än så är det inte.
  

         

    Någon kommer sannolikt att skriva en bok om Västlänken som belyser ett tekniskt, ekonomiskt och demokratiskt fenomen. Hur kunde det gå så långt med alla dessa välutbildade människor med tillgång till internet som innebär en ocean av kunskap. Situationen är skrämmande, en analys är fullkomligt nödvändig för att belysa svagheterna i vårt system. Att tiga ihjäl detta projekt är en omöjlighet.

   

    Katastrofen är ännu inte avvärjd, den är nu väldigt nära. 

.

    Klockan är 1145 och det är +12,4gr. Det regnar

    Trevlig helg !

    Pelle