Det gäller att alltid göra det bästa av den situation som råder, det gäller att aldrig ge upp. Ingenting är så bra så det inte kan göras bättre. Västlänken var ett "halvt" förslag som endast tog hänsyn till de boende utanför Göteborg. Nu föreligger ett förslag som tar hänsyn till "hela" Göteborg. Stadens totala befolkning, således ett "helt" förslag. Varför har detta tagit så lång tid, för när man ser lösningen så är det så enkelt. Västlänken som förslag har redan från första början dominerat den politiska byråkratin, ingen har haft kraft och vågat ifrågasätta detta trafikförslag. Det harr funnits andra lösningar som tex "Gårdalänken", men trots utställningar tegs förslaget ihjäl. för det var inte politiskt acceptabelt. Gårdalänken pekade på Västlänkens brister, så alla har varit medvetna om dess svagheter. Men det är som med  den gordiska knuten, den måste delas mede ett hugg.

 


     Det är lätt att se  och förstå fördelarna med detta kollektivtrafikförslag. Genom att utnyttja Västlänkens tunnlar skapas en tunnelbana som erbjuder en trafiklösning för "hela" Göteborg. Vi kommer aldrig ifrån Västlänken så varför inte utnyttja detta förslag till att lyfta Göteborg, skapa något ännu bättre? Det är detta de ansvariga har insett och tagit fram ett "helt" förslag. De gav aldrig upp kampen, för de visste att de hade förmågan att göra något bättre. När novembermörkret är som mörkast tänds ett ljus över staden, ett hopp om framtiden.

      

                                      Tack för att ni orkade.


     Klockan är 1815 och det är +10,7gr.

     God kväll

     Pelle