Att förlägga detta badhus bakom centralstationen vittnar om en okunnighet om stadens kultur och tradition. Man uppvisar inget ansvar för våra gemensamma tillgångar och medel.

     Den dominerande gatan på Skeppsbron heter Stora Badhusgatan, för det fanns en badinrättning här tidigare. I dag finns det inga spår kvar efter "Rotundan" På 1830-talet tillkom ett modernt badhus i marmor och där vattnet lär ha hämtats från det yttersta havsbandet. Det var en badtrend som togs sin början på den svenska västkusten där Marstrand och Mölle stack ut. Det påminde om badorter i Storbritannien och kontinenten, tex Brighton och Biarritz. Så därför konstruerade Keiller "Rotundan".  
                       

     Skeppsbron blev aldrig något Biarritz eller Scarborough utan de badande klasserna valde istället att fara till Marstrand.

     I dag är det dags att Göteborg skall ersätta Valhallabadet med en ny badanläggning till en kostnad av ca  2,7 miljarder kronor och avsikten är att den skulle placeras bakom centralstationen. Valet av plats har inte ifrågasatts. Det enda motivet var att det var en central plats och lätt att nå. Att förlägga Sveriges dyraste simhall på denna plats är i högsta grad okänsligt och vittnar om en okunnighet om stadens kultur och traditioner. Varför skall det rusas iväg utan eftertanke så vi får ett nytt linbanefiasko som lyckligtvis har skrinlagts.              

     Här ovan ser vi ett alternativ. Platsen upptas i dag av parkering, men det krävs en plan som underlag för ett bygglov. För övrigt visar planen bostäder som ger ett välkommet tillskott till staden. Spårvägen stannar helt intill och Skeppsbron får härmed ytterligare en parameter som bidrar till "mötesplats Skeppsbron"                       


     Klockan är 1445 och det är +14,1gr.

     God middag

     Pelle