Det gäller att hålla fast vid det man har fått lära sig om den bästa kursen i livet. Mann får inte svepas bort av tillfälliga frestelser som lovar mycket men som leder till olycka och raserade föresatser. Odysseus var kung över Ithaka och hade stor betydelse. Han var beslutsam, listig och beundrad, alla lyssnade på vad han hade att säga. När Odysseus skepp passerade Sirenernas klippö, dessa varelser som sjöng så oemotståndligt vackert och förföriskt så stoppade han bivax i besättningens öron och lät sig surras vid masten. På detta sätt undgick hans skepp att haverera mot klipporna.

  

          

    Vi har haft en Odysseus i Göteborg som lät surra anhängare av Västlänken vid masten, som de aldrig har lyckats frigöra sig ifrån.  Om så skeppet går under så följer de med i djupet. Ibland får man använda grekisk mytologi för att beskriva en situation som är obegriplig, så den bara låter sig förklaras på detta sätt.

    Västlänkskartellens politiker har surrat sig vid masten och är beredda att följa skeppet i djupet. De har kanske inte bivax i öronen, men är ändå förhindrade att lyssna på representanter för andra trafikförslag. De har hjärntvättats av den göteborgske Odysseus och svurit honom evig trohet och därmed  låter de sig inte förföras av falska profeter, de är surrade vid masten för evigt.           

                                       Att vara surrad vid masten.


    Göteborgs Odysseus blev en portalgestalt, en ikon. Det har aldrig funnits någon som ifrågasatt vad en ikon har framfört. Detta är förklaringen till Västlänkens okränkbarhet.


    Klockan är 1815 och det är +19,0 gr.

    God afton

    Pelle