Manifestationen den 9 september 2017 kan betraktas som startpunkten för en historisk omvälvning, där det gamla obönhörligt förpassas till Göteborgs skräpkammare, för dåtid möter nu nutid. Det kan vara svårt att uppleva detta paradigmskifte då man befinner sig mitt i händelseutvecklingens centrum, där kurvan obönhörligt vänder. Men det är tveklöst en början på något nytt, då demokratin får ett nytt ansikte. Göteborg är nu "skyltfönstret" för en god sak, där förnuftet visar vägen och demokratin måste, som vi alla vet, hela tiden återerövras, detta mantra som gång på gång måste upprepas. Denna manifestation är således folkets sätt att markera sin mening, i detta fall att utvecklingen går åt fel håll.

 

                     

                  En tidigare manifestation. Denna gång blir vi ännu flera.     

   Det är mänskligt att fela, att leva i tron att man gör det rätta. Men att leva kvar i detta tillstånd, trots vetskapen, att det man står för leder till en klar försämring, är oförlåtligt. Endast idioter blir kvar i detta tillstånd. När Västlänken kallas för Maginotlinjen är det bara ett fint sätt att tala om att Västlänkskartellens politiker är idioter. På 30-talet byggde fransmännen en enorm befästningsanläggning för miljarder francs. En satsning som inte följde utvecklingen på det militära området. När Hitler anföll med sina snabba fordon körde han bara runt försvarslinjen.

   När man läser om tunneln genom Hallandsåsen så kryper idiotin obehagligt närmare. Kostnaden slutade på 11 gånger mer än budgeterat och arbetet tog 23 år. Men i SOU 1998:137 kan vi läsa följande: "Det har framkommit att leverantörens representant gjorde ett så tillförlitligt intryck att man utgick ifrån att hon visste vad hon talade om. Och att produkten enligt henne skulle lämpa sig väl för förhållande på Hallandsåsen därför  beslutades snabbt att den skulle prövas". Man tar sig för pannan när man läser detta. Västlänken innebär andra förutsättningar och andra  värre problem än Hallandsåsen. Skall man fatta beslut på liknande sätt så ger bara detta en anledning att sätta stopp för idiotin. Detta blev en liten avstickare på temat idioter som vi hoppas få slippa i Göteborg.                               Större delen av invånarna är nu medvetna om att gräva upp staden för en trafiktunnel är fel väg att välja. Denna sanning måste våra politiker ta till sig, denna sanning får inte spårlöst glida förbi. Manifestationen i september är en demonstration utan våldsinslag, enbart en marsch för demokrat och förnuft. Tar man inte denna viljeyttring till sitt hjärta blir pratet om demokrati enbart en pseudohändelse, en läpparnas bekännelse från våra folkvalda representanter.

   Ser vi nu framåt så kommer mark-och miljödomstolen att behandla ärendet i oktober. Trafikverket framhåller naturligtvis att regeringens beslut ligger fast. Västlänken skall genomföras. Vad sa domstolen om Hakefjordens vindkraftspark? Jo, man sa nej! Omsorgen om miljön var ett tungt vägande skäl, samt bland annat att riksintresset för sjöfart och friluftslivet skulle påverkas. Men man var även frågande om samhällsnyttan, så hur skall man kunna försvara ett ja till Västlänken, det blir frågan.

   

                   

                               Hakefjorden som avslogs av MMD.

  Får förnuftet och ansvaret råda säger man även nej till Västlänken. Manifestationen den 9 september har en stor betydelse för det beslut som MMD skall fatta.   Klockan är 0530 och det är +14,5gr.

   God morgon

   Pelle