Förtroende spelar en avgörande roll i våra liv. Ett brustet förtroende mellan makthavarna och invånarna leder till tvivel och osäkerhet. Göteborg är staden där tilltron inte längre finns. Förtroende är ett socialt kapital som har förbrukats. För att förtjäna ett förtroende krävs att politikerna har trovärdighet, så är inte fallet, med undantag av ett par politiska partier. Det gäller att utbyta tankar, erfarenheter och kunskaper. Detta sker om parterna litar på varandra, men tystnaden är kompakt från den part som har makten. Förtroendet är en nyckelfråga för dialogen. Men det har aldrig funnits någon dialog om Västlänkens betydelse för stadens framtid. Det som har funnits är enbart byråkratiska diktat.                               


    Staden är unik och kan inte jämföras med andra platser. Staden och dess invånare skall utsättas för ett övergrepp som kan rubriceras som en våldtäkt. Staden skall penetreras med ett tunnelrör som stadens invånare inte vill ha. En enig expertis avstyrker denna tunnel som extremt dyr och fullständigt onödig. När förtroendet saknas är det viktigt att man stannar upp för att  diskuterar vad som är fel och hur man tillsammans skall skapa förutsättningar för att skapa tillit i det fortsatta planarbetet. En kompromiss har arbetats fram men har bemöts med tystnad från maktens sida. Politikerna har med all tydlighet inte förstått sina roller. Förtroende är en förutsättning för ett fungerande samhälle eller med andra ord det är samhällets kitt.
        

                             Kompromissförslaget från invånarnas sida.    Förtroende är så viktigt att det är i fokus för ett flertal samhällsvetenskapliga discipliner, tex inom sociologi och psykologi. Förtroendet är det samhällskitt som är nödvändigt då invånarna är den sårbara parten som är utsatta för maktens intentioner för staden Göteborg. Förtroendet är inget annat än det smörjmedel för att få processen att fungera och underlätta kunskapsöverföring som förenklar samarbetet. Att förtroendet haltar och gnisslar råder det ingen tvekan om. Med alla dessa manifestationer, med alla dessa sociala grupper på Facebook tex är signalerna mycket tydliga. Men tystnaden är fortfarande kompakt från maktens sida. Betraktar man det hela som ett "system"så måste det finnas förespråkare som kan tydliggöra dess regler och mål.


          

                                Makthavarna är inte intresserade.          

    Uttrycket "kunden är kung" kan våra politiker inte förstå. Men i praktiken är det vi söm väljer dessa politiker som våra förtroendevalda. Av denna anledning kommer de att få kämpa i en tilltagande motvind fram till valet 2022. Vi lever nu i ett digitalt samhälle där ordet sprids snabbt. Tänk om eller förbered er på att byta jobb efter 2022. Ni är förbrukade för ni har förstört det viktigaste av allt, nämligen förtroendet för ett avgörande samarbete inför framtiden.


    Klockan är 0315 och det är +2,3gr.

    God natt

    Pelle