Alla tillgängliga fakta talar för att ett framtida trafiksystem för kollektivtrafik skall baseras på eldrivna bussar. Spårvagnar och tunnelbana (Västlänken) tillhör det förgångna. Spårbunden trafik kräver omfattande grundarbeten i spårbädden och med hänsyn till Göteborgsleran är detta tveksamt. Som f.d. stadsplanerare ser jag fördelarna, friheten i planeringen med detta system. Vad innebär detta system, var finns fördelarna, var ligger hakarna?                 


    En elbuss kan köras i ca 5 timmar innan batterierna måste laddas, en laddning tar ca en timma och dessa laddningsstationer kan etableras vi ändhållplatserna. I skrivandets stund håller detta på att utvecklas och tiderna kommer att pressas. Dessa bussar är dyrare i inköp, men billigare i drift och service. Står VOLVO för leveransen kan säkerligen kostnaderna pressas. Fördelen med BRT (Buss rapid Transit) är att de är tysta och miljövänliga när elen kommer från sol, vind och vatten, så biogas är inget för Göteborg.                       


    El- bussen är dubbelt så dyrt i anskaffning än en vanlig buss, men kan i dag delvis finansieras via ett EU-projekt. Man bör utreda vilka möjligheter som finns, här borde Sverige och Göteborg ha vissa möjligheter som en solidarisk medlem av EU.

   

                            

   Ett spårvagns- set rymmer ca 110-120 passagerare mot 90 för en tredelad buss, men dessa elbussar kan gå med större turtäthet. Flexibiliteten är ojämlikt större än ett spårbundet system, så här faller Maglevtekniken som är bättre lämpad för större permanenta sträckningar. En helt ny dragning av ett spårbundet system skulle medföra stora kostnader, med Västlänken är detta uteslutet. Blir det ett stopp i trafiken har en buss stora möjligheter att tråckla sig förbi och därmed håller man tidtabellen.'                   


    Kritiken som framförs av miljöaktivister är att tillverkningen av batterierna påverkar klimatnyttan. El-bussen har således inte noll påverkan på miljön.
             


                                   Volvos provsträcka.   

    El-bussen skulle därmed vara framtiden för Göteborgs kollektivtrafik när Västlänken har övergetts. Dessa rader efter en ingående research i ämnet. Men utvecklingen rusar på och går inte att nonchalera vi vet inte vad framtiden kan innebära, men väljer man BRT så befinner vi oss i ett väldigt gediget sällskap.

   Slopa Västlänken nu !


   Klockan är 1350 och det är +24 gr.

   God middag

   Pelle

   .