Staden på Sveriges framsida som fortfarande är landets främsta handelsstad. Den mest vinstbringande och vars omsättning är större än Stockholms. Göteborg tillkom för att man ville ha en handelsstad vilket lyckades över förväntan. Den industriella revolutionen inträffade senare i Sverige än för övriga delar av Europa. Varvsnäringen med Eriksberg, Götaverken och Lind -holmen skulle bli världsledande, som inte ens Ostindiska Kompaniet kunde leva upp till


     Göteborg tillkom för att man ville ha en handelsstad mot väster, vilket man lyckades med, över förväntan. Den industriella revolutionen inträffade senare i Sverige än för övriga delar av Europa. Den starka varvsnäringen med Eriksberg, Götaverken och Lind holmen skulle bli världsledande. 

     Göteborg, den marina staden med kontakt med Kattegatt, Nordsjön och Atlanten vars möjligheter man skall värna om och utveckla. Staden skall bli en miljonstad och dess identitet får inte försvinna i detta planarbete. Säljer vi ut stadens själ har vi inget att marknadsföra.

      


     Rikets andra stad är en marin stad med allt vad detta innebär beträffande dess image. Det är detta som skall lyftas fram i planeringen. En stimulerande uppgift för byggnadsnämnden med sitt stadsbyggnadskontor. Invånarna skall inte lämna staden och flytta till förortskommunerna, de skall erbjudas bostäder centralt.

 

            Göteborg, en del av Bohuslän med sin rikedom av skaldjur.


     Klockan är 1100 och det är -6,9gr

     Ha en bra dag!

     Pelle