Västlänkens epok är över, denna totala fixering att en tunnel skulle vara allt för stadens framtid. Det är dags för nya tankar, nya idéer. Göteborgs stads ledning anger hur arbetet skall bedrivas, det skall bedrivas på demokratins värdegrund och de lyfter fram fyra förhållningssätt som bildar ramen för det fortsatta arbetet, punkterna är:

       " Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för"

        "Vi bryr oss"

        "Vi arbetar tillsammans"

         "Vi tänker nytt"


    Samhällsplanering är en komplex verksamhet som sträcker sig långt in i framtiden och berör alla. Samtidigt måste detaljbeslut fattas som skall ligga i linje med de översiktliga tankegångarna. Vi måste motverka segregation och sociala klyftor, staden måste därför knytas ihop med ett trafiksystem. Det behövs en dialog för att denna process skall ge ett gott resultat. Detta kräver ett tydligt politiskt ledarskap.

    Med den digitala revolutionen och internets inträde på scenen har det demokratiska läget förändrats radikalt. Kunskaperna är nu inte längre de ordinarie professionernas egendom, hit måste då även Stadsbyggnadskontorets arkitekter och ingenjörer räknas. Alla kan nu bidra till den kunskapsbank som skall byggas upp som är nödvändig för att bygga en god stad för samtliga invånare. Detta innebär ett gigantiskt språng vi har framför oss. "Experterna" på SBK måste på ett helt nytt sätt bli tillgängliga för Göteborgs invånare. Den stängda dörrens politik är nu definitivt över. Punkterna ovan stöder ett nytt arbetssätt                                                                                    En metafor.              

.

     Vi kan se att Göteborg halkat efter i utvecklingen. En lång rad dåliga beslut har resulterat i  i en stagnation  inom planeringen, även om de ansvariga försvarar sig med att "Göteborg går som tåget". Det gäller att snabbt återhämta denna förlust i tid och teknik. Miljardförluster är från och med nu tabu. Det måste bli slut på politiska visioner som är uselt underbyggda. Ansvariga politiker har inte varit medvetna om vad som sker i världen, de har inte behövt att bry sig för Västlänken skulle lösa alla problem. Detta trafikprojekt har fungerat som en tung, blöt, illaluktande filt över framåtskridandet i rikets andra stad.               
                                               Ännu en metafor.            


    Skulle Västlänkskartellen mot allt sunt förnuft ändå välja att driva staden mot den ekonomiska ruinen, de saknas 185 miljarder krono. då vet jag rubriken på nästa blogg , "Göteborg - staden som blev 400 år".


    Klockan är 0620 och det är +13,1gr.

   Vi håller andan

   Pelle

   

         Skall det gå åt helvete så skall det vara med musik, eller?