I vintergatans centrum finns en mäktig kraft som man inte kan se med blotta ögat. Ett svart hål kring vilket stjärnorna kretsar. Det svarta hålet slukar allt i sin omgivning. Bilden av detta svarta hål öppnar dörren in till det okända, vetenskapen har en förklaring: "Enligt relativitetsteorin är ett svart hål i världsrymden en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting, inte ens ljus kan övervinna kroppens gravitation.                


    En metafor  spelar en roll för tänkandet och användes för att åskådliggöra och ge ett extra eftertryck för att beskriva ett tillstånd. En metafor är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp för tillfället byts ut mot något som liknar det ursprungliga begreppet, där likheten är beroende av sammanhanget och metaforen fungerar endast då lyssnaren har tillgång till förutsättningarna. Det handlar om Västlänken i Göteborg, att gräva en tunnel under stenstaden och dess betydelse för vår framtid  Västlänkens förespråkare är de obekymrade.                  

                                       En metafor för Västlänken


    Venedig byggdes på träpålar, dessa är som nya efter över 500 år. Men kommer syre till ruttnar de efter några år. Snabba motorbåtar river upp vattnet som innebär att pålskallarna friläggs och Venedig sjunker. Under 1900-talet har staden sjunkit med 23 centimeter. Linnégatan 52 i Göteborg hade sjunkit 242 centimeter under sin livstid och skadorna var så grava att rivning och nybyggnad var det enda tänkbara saneringsalternativet. Gator och gårdar asfalteras och förhindrar den naturliga tillförseln av dagvatten. Västlänken är inget annat än ett mycket stort dräneringsrör som kommer att tömma stenstaden på grundvatten. Pålskallarna frigörs, syre kommer till och förruttnelseprocen startar. Denna process tar sannolikt 5-8 år innan konkreta skador visar sig i byggnaderna, men då står vi inför ett problem som blir mycket dyrt.  

    Stadens skuld uppgår i dag till ca 40 miljarder kronor

 

                    

                            En metafor för Västlänkskartellens politiker.     

   Västlänkskartellens politiker bryr sig inte om att staden befinner sig i utförsbacken. Det är riktigt att staden kommer inte att gå i konkurs för detta begrepp existerar inte i Sverige. Man lånar upp mer pengar och höjer skatten så mycket som det är politiskt möjligt att göra. När taket har nåtts träder regeringen in och jämnar ut effekterna så att de ekonomiska topparna kapas.

    Staden står inför tre ekonomiska problem. En alldeles för dyr kollektiv trafiklösning, en tunnel som skapar dyra juridiska processer då grundvattnet medför skador på byggnader och en utflyttning av invånare och verksamheter. Denna process som innefattar dessa tre parametrar kommer att pågå i ett decennium. Detta har påpekats i åratal, men Västlänkskartellens politiker är obekymrade och man måste fråga sig varför? De gömmer huvudet i sanden för att slippa se och höra.


    Klockan är 1715 och det är +16gr.

   God afton

   Pelle