Enligt den grekiska mytologin är detta vedergällningens eller hämndens gudinna. Hon straffar människor för övermod, hybris gentemot gudarna. "Gudarna" är i vårt fall är en enig expertis och en övervägande del av invånarna i staden Göteborg. Detta tänkesätt är ett uttryck för att någon får sitt straff. I detta fall blir det verkligheten som kommer att slå tillbaka mot dessa politiker som angripits av hybris. Aldrig någonsin har verklighetens parametrar visat sig vara så klara och tydliga som i fallet med Västlänken.  

                

             Hämnden avsågs det övermod som trotsade gudarnas överhet.                                          

    Det mänskliga värdet har en mycket låg betydelse för dem som ansvarar för vår framtid. Vår tillvaro fylls istället av siffror, med antal resande, befolkningsökning, och stadens mål beträffande minskning av biltrafiken. Dessa siffror skall motivera att Västlänken ovillkorligen måste byggas, med Station Haga växande till ett större trafiknav. Det är så här de flesta mer eller mindre vansinniga planförslag motiveras, nämligen med siffror som mycket väl kan ifrågasättas. Man har en idé och så vänder man på problemet, man tillskapar siffror som stöd för projektet. I vissa fall kan dessa stämma, men inte alltid. Med andra ord så kan detta rubriceras som en kriminell handling. 

  

                        
      Rosenlundsområdet med sina kulturlämningar kommer att fördröja ärendet.

     Det är väldigt svårt att motivera "mjuka värden" som inte kan mätas i kronor och ören, men det är en planerares plikt att analysera dessa påståenden. I detta fall är det lätt att konstatera att det övergripande målet kan uppfyllas utan att demolera staden. Det är ej nödvändigt att ifrågasätta eller analysera dessa siffror då förslag redan har redovisats som är väl så flexibla som Västlänken. Tiden har runnit förbi tunnelprojektets verklighetsförankring, kvar finns endast siffror som saknar betydelse. Det som lever kvar är bara den politiska prestigen som förgäves försöker lyfta fram allt som kan motivera ett felaktigt beslut. Det är inte lätt att segra när alla instanser har manipulerats. vi har en fiende som har agerat ohederligt. Men detta är livets teater där vi alla spelar sina roller, men där allt kan förändras.

    Nedanstående bilder är illustrativa och bra att spara för det är här Nemesis väljer att slå till med all sin kraft. De ansvariga kommer att få uppleva ett helvete.

             

                    
                                                 Det är på ovanstående del som avgörandet kommer att ske. Kulturlämningar, grundproblem med avväxlingar i befintliga stommar. Politikerna har godkänt denna dragning och de kommer att få stå till svars för sitt lättsinne.

 

    Vi har förlorat i samtliga instanser, dessa formella beslut där Västlänken framstått som vägen till stadens framtid. Kvar finns verkligheten, genomförandet av detta tunnelrör. Denna slutliga process kommer att bli ett drama, en nesa för alla som fattat detta felaktiga beslut. Dessa självgoda politiker som vägrat att lyssna kommer att få tömma förlustens bittra kalk. Med andra ord är deras politiska framtid över, detta kommer att visa sig i valet 2022.

    Nemesis vakar.


    Klockan är 1155 och det är +0,9gr. Det snöar lätt.

    God middag

    Pelle