Vi som har samlats här i dag har något mycket betydelsefullt och fint gemensamt, vi  tycker nämligen om vår stad, vi bryr oss. Det är kärlek till våra parker, hus och stadens identitet. Vi känner en stor- och till fullo berättigad oro för att en trafiktunnel  skall penetrera vår stad. Som en orm skall den  slingra sig fram under gator, parker och byggnader, vars konsekvenser ingen med säkerhet kan uttala sig om.

   Göteborgare, denna tunnel behövs inte. Det finns andra alternativ ovan mark som skonar miljön, våra träd och våra byggnader. Förslag som inte inkräktar på invånarna möjlighet att leva ett normalt liv. Varför gör ni detta när det inte är nödvändigt? Att under minst ett decennium tvinga invånarna att leva i en belägrad stad, med dieseldrivna lastbilar med lertransporter från morgon till kväll, där invånarna varje morgon vaknar av avgaserna från köande lastbilar med motorerna på tomgång för att hämta sin last av lera. I den frostiga morgonen kommer avgaserna att lägga sig som ett illaluktande filt, ett töcken över stadens silhuett. Detta är det öde som påtvingas oss av skäl som vi inte begriper och som ni inte har lyckats förklara. Västlänken är inget annat än ett politiskt vansinnesprojekt, en miljökatastrof som kommer att dominera vår tillvaro och framtid. Vi säger därför absolut nej till Västlänken, nej till denna våldtäkt. Vi säger nej till att staden skall förvandlas till ett metropolis, en vulgär kopia av ett Manhattan. Det är dags för er i Stockholm och Göteborg att tänka om, att sätta er ner och ställa frågan, är det verkligen rätt att behandla rikets andra stad på detta vis. Vi vill inte ha denna tunnel, har ni ingen förståelse och känsla för demokrati, är det bara tomma ord från er sida? Vi kräver att ni respekterar demokratins grundfundament!  vi är  trötta på lögner och svek, nu får det vara nog, det är dags för er att lyssna!. Det är därför vi har samlats här i dag för att göra vår röst hörd. Ni ger oss inget annat val än att på detta sätt framföra vår mening och vi kommer att med kropp och själ stå emot denna brutalism. Vårt val, vårt öde, blir att motarbeta er till det absoluta slutet i en process  som påtvingats oss av dunkla skäl. Det hela tenderar att bli en absurd verklighetsfrämmande process, det största hotet mot staden på 400 år.

   Ni borde besinna er, det kommer ett val nästa år. Ett demokratiskt val där vi kommer att välja de partier som respekterar våra åsikter. Så tänk om, ta er tid att fundera på vad som håller på att ske i rikets andra stad, för det ni ser här är en mycket seriös folklig protest, sakligt underbyggd av stadens främsta expertis, därmed är ni dömda att förlora denna kamp.


   Ovanstående text är ett försök att kortfattat beskriva vad jag i denna tidiga morgonstund anser att ett tal skulle kunna innehålla den 9 september. Det är ett självpåtaget koncept till något som kommer att förändras åtskilliga gånger. Vi får kanske inte någon mer chans än denna manifestation i morgon för att göra vår röst hörd. Orden måste vägas på guldvåg och innehållet måste vädja till både förnuft och känsla.

   Min uppfattning är klar. Vi skall med all kraft gå till offensiv i september,där manifestationen blir höjdpunkten. Den har förberetts av en upplysningskampanj i press och media. Det finns fortfarande många göteborgare som inte har vaknat, som lever i en naiv förhoppning om att allt till slut kommer att bli bra. Den bistra sanningen är emellertid, att det blir inte bra. Vi är således tvingade att med kraft och förnuft agera. Göteborgarna får denna gång inte komma och säga, vi visste ingenting,för ingen har informerat oss. Detta måste vara vår målsättning.


    Klockan är 0430 och det är +11,2 gr. Hösten är definitivt här.

    God morgon

    Pelle