Styrningen av samhället och staten blev total och omfattade inte bara vapen-och livsmedelsproduktionen, utan och medborgarnas sätt att leva. Historieforskningen skulle komma att tas i bruk för propagandan med sådan intensitet som aldrig någonsin tidigare. I detta krig deltog hela folket, inga grupper undantogs. Skiftet blev totalt. Internationella avtal kunde brytas, civila kunde bekämpas med klorgas, neutrala fartyg kunde torpederas, allt blev försvarbart i detta totala krig som erhöll en egen dynamik när allt togs i anspråk för den övergripande uppgiften att besegra fienden.. Det är då omöjligt att trycka på stoppknappen.

   

                

                                          Skyttegravskrigets helvete.

    Den belgiska staden Louvain totalförstördes. Man avrättade stadens myndighetspersoner, borgmästare, universitetsrektorn och samtliga poliser. Man brände ner universitetsbiblioteket från 1426. Det totala kriget var även ett angrepp på fiendens historia och kultur. Dessa övergrepp hade godkänts av den tyska militärledningen, inklusive kejsaren och rikskanslern. Det totala krigets bärande princip var terror-teorin som bedömdes för den rätta metoden att förkorta ett krig och civilbefolkningen fick inte undantas från krigets verkningar.

    Reaktionen på det tyska illdådet blev mycket stark. "De tyska hunnernas eller barbarernas totala brist på bildning och kultur". Men denna attack var inte unik. Redan tidigare hade angreppet på Liège lett till brända samhällen och gisslan som avrättats.

    Det handlade om ett kulturellt krig mot fienden mest avhållna och älskade byggnader. Antikatolska stämningar i den tyska krigsmakten medförde att ett tiotal katolska präster avrättades i Louvain för uppvigling. Detta innebar att man från ententens sida förvandlade kriget till ett "heligt krig". Religionen var ett viktigt redskap för kulturell mobilisering. I detta totala krig betraktades även krigsfångar som krigförande och behandlades allt sämre och fick arbeta tills de stupade i den tyska krigsindustrin.

    I det Osmanska riket drabbades kristna minoriteter av ett folkmord (1915-1917). Folkmordet på armenierna var helt i enighet med tidens anda, att skapa en så etnisk ren nation som möjligt.

    Freden efter kriget kan också definieras som total. Belgien och Frankrike ville ha revansch och man ville försäkra sig om att tyskarna aldrig mer skulle kunna utsätta dem för ett lidande ännu en gång. Detta krig "skulle avsluta alla krig".

   

                    

                                   Första världskriget + Andra världskriget.

    General Ludendorff ansåg att Tyskland inte hade förlorat kriget. Man hade tvingats till kapitulationen genom ett förräderi från vänstergrupper och judar. Detta krig som skulle avsluta alla krig blev så inledningen till andra världskriget. Fredsavtalet var en dolkstöt i ryggen som Hitler utnyttjade väldigt skickligt.


Källa: Professor Klas- Göran Karlsson


                                             ---------------------------


    Islam har ingen armé, men de för ett kulturellt krig mot Västerlandet kyrkor och symboler. I Frankrike har ca 875 kyrkor vandaliserats och islams ledare säger att vi kommer att på sikt erövra Europa, inte med svärdet, utan med demokratins hjälp för vi föder flera barn. Detta är något som våra makthavare måste ta ställning till. När kraven på sharialagar kommer kan det vara försent.


    Klockan är 0410 och det är +10,0gr

    God natt

    Pelle