Centerpartiet och Liberalerna avvisar en sammanslutning med aktivt stöd av SD. Alt annat måste betraktas som oseriöst. I pressen finner man följande: "Liberalkonservativa  med brunvänliga reflexer". Björklund benämns som en "Judas". Mot detta står: "Skall de liberala krafterna överleva kan de inte släppa in sin värste fiende". Man måste analysera dessa rubricerade begrepp, det finns synonymer som, trolöshet, svek, stämpling m.fl. Motsatsordet är lojalitet mot sina ideal. De intellektuellas förräderi är att låta politisk framgång vara kriteriet på det intellektuella värdet. Låt oss göra en research.

  

                     

                                          "En judas" eller en hjälte?

   Förräderi är en handling av svekfull natur som strider mot vederbörandes självklara plikt. I den svenska brottsbalken nämns högförräderi och landsförräderi och även landssvek. Det gäller svekfullt agerande gentemot annan enhet, trolöshet mot huvudman. Några klassiska exempel är Judas Iskariot, Marcus Brutus, Quisling och även femtekolonnen i Spanien. Är politikerna folkförrädare? Det beror på vem som kommer att skriva dess historia, för det är alltid segraren som lägger fram texten. Kommer således Björklund att lyftas upp som nationalhjälte eller kommer han att sluta som Liberalismens dödgrävare. Den tyska politikern Stauffenberg var enligt nazismen en förrädare och dömdes till döden. Han betraktas i dag som nationalhjälte, trots att attentatet mot Hitler misslyckades. Vår värld är full av exempel på förrädare som senare har konverterats till hjältar. De vågade stå för sin politik, de vågade agera.

  

                    

   Sveket har sin egen logik. När Ebba Busch Thor anser att de som har krigat för IS skall dömas för landsförräderi är detta enbart politik.  Hon vet mycket väl att detta skall granskas av lagrådet (HD). Det 22:a kapitlet  i brottsbalken handlar om landsförräderi och kan bara användas om landet befinner sig i krig, och det gör vi inte. Här gör hon sig till tolk för en åsikt som sannolikt de flesta i Sverige delar. Sätt "buset" på ett plan till Mellanöstern, de har inte här att göra.

   Liberalerna är i denna stund ett splittrat parti i regeringsfrågan. Uppsala-liberalerna stänger definitivt dörren för SD. Det finns olika syn på hur fortsättningen skall bli, men man fortsätter att diskutera. Vi kan med andra ord inte utesluta ett samarbete med socialdemokratin. Liberalerna i Skåne säger nej till att liera sig med S. Centerpartiet skall också träffas för att diskutera regeringsfrågan. Allt är mycket hemligt. Deltagarna får absolut inte avslöja tid eller plats.

   Det är lätt att konstatera att det går inte att både äta kakan och ha den kvar, man måste sätta ner foten och vem kommer man då att svika?


   Klockan är 1155 och det är -0,1gr. Gräsmattan är vit.

   Ha en härlig dag.

   Pelle