"Den mentala förmågan att fatta rationella beslut är en del av personlig mognad och avgörande för att en person skall kunna beläggas med ansvar" (Wikipedia)

   Har politiker och makthavare alltid denna förmåga att fatta visa beslut? Svaret måste bli ett nej. De styrs av "valperiodssyndromet" och har heller inte förmågan att inse sin egen begränsning. Denna egenskap skadar alla.

   Enligt Sokrates krävs det visdom för att omdömet ska fungera. "hur får man då ett bättre omdöme?" Jo, genom att bli vis, men vad är visdom? Ordet filosof kommer av grekiskan, "en som älskar visdom". (Philo= älskar, sophos= visdom)

   Sokrates ansåg att det finns två sorters kunskap: praktisk kunskap och sann kunskap. Den praktiska kunskapen är nödvändig för att man skall kunna överleva och sann kunskap är kunskapen om det eviga och oföränderliga. Endast sann kunskap är visdom. Man behöver inte vara så klok i dag för att överleva. Det som är nödvändigt är att begripa de idéer och tankar som ligger bakom dessa fenomen som uppträder i vår värld.

  

                    
   

   Denna brist på omdöme, som vi helt klart kan skönja i Göteborg, bottnar i bristen på sann kunskap. Man förstår inte heller vikten av att omge sig med kloka rådgivare som besitter sann kunskap. I vår historia finns det många exempel på detta fenomen och i många fall har det slutat  med en katastrof.

   För att känna meningsfullhet i tillvaron gäller det att sträva efter en gemenskap med de personer man företräder. Kan våra makthavare i Göteborg känna meningsfullhet när större delen av invånarna är missnöjda med arbetet de utför? Har de aldrig frågat sig varför? Är de rädda? Vågar de inte kommunicera, eller begriper de inte vad besluten innebär? Inser de inte att välbefinnandet och glädjen inställer sig först när man skapar något bra och gör andra lyckliga?

   Man måste lyssna, följa sin intuition, är våra makthavare känslomässigt invalidiserade?  Livet är fullt av irrationella händelser, allt förändras med tiden.  Detta kräver att man är öppen för andras åsikter och är du inte mottaglig så är du dömd att bli en förlorare.

   Människan vill bara höra de sanningar de förstår. Kommunikationen hamnar då på den verklighetsnivå som personen befinner sig på. Hur skall man då kommunicera för att få de ansvariga att förstå? Något som sträcker sig utanför valperioden? Hur skall  dessa oersättliga kulturella värden kunna räddas? Skall invånarna hamna i ekonomisk misär?

   En filosof är en människa som vill hjälpa sina medmänniskor att hitta sanningen bakom alla siffror. Det avgörande är inte hur många som kliver av i Haga, eller hur många tåg som krävs per tidsenhet. Göteborg är odiskutabelt på fel väg. Makthavarna försöker tvinga på invånarna något de inte själva begriper. De samtalar inte då de varken förstår eller vet hur man skall bära sig åt. De är fruktansvärt rädda för att avvika från gruppen. Kartellen dödar all kommunikation och konsten att samspråka  är därmed död.

   Vår förmåga att analysera kan utvecklas och därmed ökar möjligheterna att bena upp problemen. När man inser att saker och ting kan ses på olika sätt, och förstå varför, då har man kommit en bit på den väg för att kunna leda utvecklingen åt rätt håll.

   Västlänken är en känslomässig cancersvulst, men fullt operabel.


   Klockan är 1630 och det är +19gr. Lite regn då och då.

   God middag

   Pelle