Det gäller att skapa en kurdisk stat av ett statsövergripande område. Detta har gjorts förut tex när Palestina bildades. Berörda stater är Norra Irak, sydöstra Turkiet, nordvästra Iran, nordöstra Syrien och sydvästra Armenien. Kurdistan måste bli en nationalstat med landgränser. Kurderna är den fjärde största folkgruppen i västasien, eftre asiater, turkar och perser  Kurderna är världens största etniska grupp utan en egen stat. Kan denna stat förverkligas kommer trycket av flyktingar på Europas gränser att minska och dödandet i Mellanöstern att avta.


     

         Här har vi kurderna världens största etniska grupp utan en egen stat.


      

                    Ett alternativ som kan vara utgångspunkt för förhandling.     År 1920 tog man hänsyn till kurdernas önskan, men i Lausanne-avtalet var kurdernas krav inte längre berättigat, det var storpolitiken som la hinder i vägen. År 1927 tillkom den kurdiska republiken Ararat, som tre år senare krossades av den turkiska armén. 1937-38 inträffade ett uppror i Dossién där tusentals dödades, som följdes av tvångsförflyttningar och kurdernas språk och kultur förbjöds. År 1980 återtog kurderna den väpnade konflikten med Turkiet vars allierade EU och USA listade PKK som en terroristorganisation, men FN, Kina och Ryssland har inte lagt till PKK på sina terrorlistor. Att utropa ett fritt Kurdistan är således en politiskmöjlighet som skulle lösa åtskilliga problem i Mellanöstern. 

     


      Klockan är 1700 och det är +8,9gr.

     God kväll

     Pelle