Jag skrev om Estoniakatastrofen för snart två år sedan, men den dyker upp i mitt medvetande med jämna mellanrum, för det är något som inte stämmer. Efter att ha varit på sjön hela mitt liv så har man lärt sig en del om båtar och dess konstruktion som krävs för att klara de krafter som utvecklas på havet. Ett fartyg byggs för att klara hårda vindstyrkor och våghöjder, det är bara att gå in i statistiken och ta reda på vad som gäller för Östersjön. Man skall kunna gå med full fart mot hög sjö och materialet skall hålla. Varför höll inte bogvisiret på Estonia? Jag låg och grunnade på morgonen, gick sedan upp och letade fram mina gamla anteckningar från 2012-05-19.

    
                            


   Uppgifterna spretar åt olika håll. Det har tydligen inte funnits någon samordnare av alla uppgifter. Då jag kollar med vittnesmål inkomna efter 2012 så är det  på sin plats att ägna några timmar för research. Det är faktiskt ganska spännande att söka sig fram. Haverirapporten har utlämnat vissa vittnesuppgifter från sjömän som arbetade på båten vid olyckstillfället. De har lämnat uppgifter som tyder på att visiret tydligen inte varit helt stängt. Detta skulle kunna förklara att några kraftiga sjöar kunde tagit sig in underifrån och fläkt upp visiret och orsakat att vattnet strömmat in. Hade visiret varit öppet redan från start, eller hade någon öppnat det under gång? Hade besättningen slarvat? Min nyfikenhet har underhand tagit fart trots att Estonias undergång försvunnit in i människornas glömska. Jag börjar nu ana en mörkläggning och av dunkla skäl.

   Haveriutredningen förklarade olycksförloppet med att rampen drogs ner samtidigt som bogporten (visiret) lossnade på grund av sin tekniska konstruktion. Ett vittne på bildäcket har inte denna uppfattning och bogrampen var uppfälld på de videofilmer som gjordes under de första dykningarna. En uppfälld bogramp skulle hjälpt till att stoppa vågorna och förhindrat att fartyget sjönk så snabbt. Haveriutredningen slog fast att bogrampen måste ha varit nedfälld för att Estonia skulle kunna vattenfyllas så snabbt och sjunka. Någon måste ha fällt upp rampen i så fall innan fartyget sjönk. Hur skulle denna kunna falla fram mot vågorna och sedan tillbaka igen? Tre estniska besättningsmän påstår att en våg underifrån lyfte bogporten så att den öppnades helt. När och av vem öppnades bogporten i en våghöjd på 4-5 meter, en galning, en sabotör, eller var det bara slarv? Varför nonchalerades sjömännens uppgifter, de hade ju varit på platsen och alla säger samma sak?

   SSI:s inrikesdetalj har nästan obegränsade befogenheter att sköta rikets säkerhet. SSI är i högsta grad en stat i staten. De sköter hemliga underhandskontakter med utländska regeringar via deras säkerhetsorgan. Det var SSI som hade förhandlingarna med CIA om egyptierna som Anna Lindh ansvarade för.  Avdelningens stora makt bottnar i att arkiven innehåller hållhakar på de flesta viktiga politiker och makthavare i landet, samma mönster som i KGB och FBI. SSI lär ha en mapp om Estoniaärendet som är hemlighetsstämplad, så vad som står i den kan vi bara gissa oss till. Men något har sipprat ut, nämligen att det finns ett avtal över nationsgränserna att dykning på fartyget är absolut förbjuden, hör och häpna, skrivelsen lär vara undertecknad av amerikanska ambassaden. Det är nu man börjar ana ugglor i mossen, vad har amerikanarna med Estoniakatastrofen att göra?

   Vi vet att Estonia medförde speciella vapen som amerikanarna var intresserade av, så det hela verkar vara ett samarbete med Nato i vanlig ordning, ett samarbete som i detta fall var ytterst känsligt för det kunde röra sig om radioaktiva ämnen,kobolt-60 eller cesium-137. Det är nu spekulationerna tar vid. På 30 år halveras radioaktiviteten. Havet isolerar bra, så avfallet ligger bättre på havsbotten än på de flesta andra ställen. Detta kan vara en förklaring till att ett lyft av Estonia avskrevs ganska tidigt. Detta kan också förklara dykförbudet och betongövertäckningen för griftefridens skull. Detta argument som jag alltid tyckt varit långsökt. Det föreligger kanske en  risk att Östersjön håller på att bli infekterat av radiakavfall, vem vet.

  Så här slutar jag att skriva för nu börjar det bli för mycket spekulationer. Anar att det säkert blir en anledning att återkomma. Sanningen kryper fram så småningom, men då har vi andra skandaler att intressera oss för-och andra politiker som inte är insatta i frågan och därmed inte har något ansvar.


   Klockan är 1010 och det är 0gr. Snöar lite lätt

   God morgon

   Pelle