Regeringen kommer att avgå förr eller senare och den som blir statsminister har stor påverkan på Sveriges image i världen. Det är dags att analysera de manliga och de kvinnliga egenskaperna, är det någon skillnad? Lever vi kvar i gamla föreställningar härvidlag "En kvinna måste vara dubbelt så duktig som en man för att komma hälften så långt." Detta kan vi glömma, så är det inte, för ser vi oss om i världen så sitter det kvinnor i ledningen för stater som ständigt befinner sig i krig eller svåra situationer.                      
                 


     Den manlige ledaren beskrivs som trovärdig, beslutsam och auktoritär. Den kvinnliga skildras som anpassningsbar, koncensussökande och fokuserar på relationer snarare än mål. Vi får inte glömma humörjämvikt, initiativkraft och viljestyrka. Våra forskare anser att det knappt förekommer några skillnader mellan könen. På sju av åtta punkter gick det inte att skilja dem åt. På punkten "riskvilligheten" var män mera riskbenägna. Denna skillnad kan ha en biologisk eller social orsak. Riskbenägenheten återfinner vi i bilkörandet där män löper större för att vara med i en olycka. De största skillnaderna i ledaregenskaper återfanns  mellan olika åldersgrupper, (man blir klokare med åren). Förutsättningarna att lyckas är sämre i kvinnodominerande branscher. Här är det organisationskulturen som spelar en viktig roll hur manliga och kvinnliga ledare lyckas i sina uppdrag.

     Kvinnor i högre grad än män använder sig av ett transformativt ledarskap, man coachar medarbetare och lägger fokus på interaktion, diskussion och kommunikation. Män förlitar sig på transaktionalt ledarskap, en resultat- fokuserad ledarstil, ledarna styr och medarbetarna följer. Kvinnligt ledarskap är mer relationellt och transformativt. Forskningen visar en gång för alla att kön inte påverkar individens lämplighet eller egenskaper som chef. En androgyn person har både kvinnliga och manliga egenskaper.

    Efter denna snabba analys av manliga och kvinnliga egenskaper så återstår frågan vad som mest är lämpligt för Sverige, en man eller kvinna som statsminister. Vad kräver situationen? detta är en delikat fråga som innebär ytterligare en analys.


    Klockan är1830 och det är +18,3

    God kväll

    Pelle