Empati är förmågan att förstå vad någon annan känner och tänker. I vilken utsträckning vi känner sympati kan naturligtvis variera, men som stadsplanerare lärde man sig att förstå människors rädsla för en förändring. Vårt sätt att förhålla oss till andra grupper och individer är hur vi katalogiserar dem. För att förenkla tillvaron sätter vi etiketter på människor, illegal invandrare/medborgare, brottsling/offer, terrorist/civilperson, sosse/icke sosse. Kategorierna kan bli hur många som helst. Beroende på våra fördomar förändras vår inställning drastiskt.

    Avhumanisering har alltid använts för att samla makt. Hur skulle ett land kunna bli rikt på slavarbete om befolkningen såg på slavarna som fullvärdiga människor? Hur skulle rika nationer kunna rättfärdiga sina oproportionerliga förbrukningar av världens resurser utan att tro på sin egen överlägsenhet?

    Fram till den 24 november 2014 hade 1147 oskyldiga människor offrats i försöken att döda 41 utpekade individer inom ramen för USA:s drönarprogram. Detta innebär i genomsnitt 28 dödsoffer bland oskyldiga civila. Två amerikanska universitet kunde konstatera att de psykologiska följderna av mördardrönarna var omfattande och orsakade djupa trauman. Oskyldiga civila låg döda och sargade på torget, mammor och barn. Den skyldige förstod vad dödens fågel betydde och satte sig i säkerhet. President Obama kallar drönarprogrammet för ett "riktat dödande"

    Ett antal visselblåsare har skrivit till presidenten där de förklarade att drönarprogrammet var den mest förödande drivkraften för terrorism och destabilisering runt om i världen. De som har haft de starkaste arméerna, allt från romerska riket till europeiska kolonialmakter, har alltid använt våld för att öka sina rikedomar och befästa sin kontroll över resurserna.

    Ett lands medborgare uppmuntras att känna empati för sina landsmän. Det övergripande mönstret är att kanalisera allmänhetens empati till det område där det är politiskt mest opportunt. Föreställningsförmågan kan upphäva detta genom självständigt tänkande. När CIA säger: "Det gäller landets säkerhet", så ifrågasätt detta påstående. Är det nödvändigt att gå med i NATO?

    Författaren Mc Evan sa så här: "Att föreställa sig hur det är att vara någon annan än man själv är centralt i vår mänsklighet. Det är medlidandets kärna, och det är moralens början.


    Källor: William Blum och Raoul Martinez   ''     Klockan är 0530 och det är +2,7gr Barometern faller

       God morgon

       Pelle